1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Hướng Dẫn Thiết Lập

- XIN CHÀO!
 • Chào mừng các Tỷ Phú đến với tính năng "Thiết Lập" trong 360mobi Cờ Tỷ Phú.
 • Bấm vào biểu tượng “H.Dẫn” để mở tùy chọn Thiết Lập. Chọn T.Lập để mở giao diện Thiết Lập.

1. Tùy Chỉnh Cơ Bản

 • Bật/Tắt Nhạc Nền.
 • Bật/ Tắt Âm Thanh.
 • Bật/ Tắt chế độ Tiết Kiệm Pin.
 • Bật/ Tắt hiển thị số Xúc Xắc trong trận đấu.

2. Tùy Chỉnh Giao Diện:

 • Tỷ Phú có thể tùy chỉnh giao diện:
 • Mở rộng: hình ảnh hiển thị full màn hình.
 • Cơ bản: hỉnh ảnh hiển thị theo kích thước chuẩn.

3. Tùy Chỉnh Các Tính Năng Cộng Đồng:

 • - Tỷ Phú có thể tùy chỉnh các tính năng cộng đồng:
 • - Bật/ Tắt từ chối mời bạn Facebook.
 • - Bật/ Tắt từ chối kết bạn.
 • - Bật/ Tắt nhận Cỏ Bốn Lá.
 • - Tùy chỉnh Xem Ảnh.

4. Đăng Xuất

 • Đăng xuất tài khoản hiện có.