1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Giao Diện Chính

- XIN CHÀO!
 • Bây giờ chúng ta hãy đến với giao diện chính của 360mobi Cờ Tỷ Phú nào!

[Giao Diện Chính]

 • Gia Tộc: thông tin Gia Tộc, tìm, tạo, quản lý Gia Tộc.
 • Thẻ Nhân Vật:  thông tin Thẻ Nhân Vật, cường hóa, ghép, rút Thẻ Nhân Vật, sưu tập.
 • Trang Bị: thông tin Trang Bị, cường hóa, ghép, rút Trang Bị, sưu tập.
 • Xúc Xắc: thông tin Xúc Xắc, cường hóa, Xúc Xắc đang được bán, Xúc Xắc hiện có.
 • Rubik: kiểm tra thông tin Rubik hiện có, Bột Thần Bí.
 • Dùng Kẹo Sao đang sở hữu để đổi Thẻ Nhân Vật và Trang Bị.
 • Thông tin số lượng Cỏ Bốn Lá, mua Cỏ Bốn Lá.
 • Thông tin số lượng Kim Cương, nạp Kim Cương.
 • Thông tin số lượng Vàng, mua Vàng.
 • Thông tin Level hiện tại, tăng Level.
 • Thông tin Hoạt Động mới nhất.
 • Điểm Danh ngày và phần thưởng.
 • Lời mời kết bạn, danh sách bạn bè.
 • Cài đặt, thông tin điều khoản, thoát.
 • Thông tin sự kiện.
 • Hướng dẫn và sưu tập. 
 • Cửa hàng: mua vật phẩm bằng Kim Cương, Vàng, Kẹo Sao,…
 • Thông tin Thẻ Nhân Vật, Trang Bị và Xúc Xắc đang dùng.
 • Thông tin tên người chơi.
 • Đổi tên.
 • Thi đấu. 
 • Điểm Hạng so với bạn bè, thế giới. 
 • Thông tin thứ hạng bạn bè, phần thưởng hạng tuần. 
 • Hộp thư (nhận thưởng từ Sự Kiện, Rubik, thi đấu,…).
 • Điểm Quà: nhận từ điểm danh, tặng Cỏ,…
 • Rút Đặc Biệt: rút bằng Chìa Khóa Vàng, rút bằng Kim Cương.

Đó chính là tất cả về giao diện chính!

Các Tỷ Phú đã hiểu hơn về 360mobi Cờ Tỷ Phú chưa nào?