1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Cửa Hàng

- Xin chào!

- Chào mừng các Tỷ Phú đã đến với 360mobi Cờ Tỷ Phú!!!

- Hãy xem các Tỷ Phú có thể mua gì trong Cửa Hàng nhé?

[Cửa Hàng]

 • a. Cách vào cửa hàng:

 • Bấm vào biểu tượng “Cửa Hàng” ở bên trái phía bên dưới của Giao Diện Chính để mở giao diện Cửa Hàng.
 • Các Tỷ Phú có thể mua rất nhiều vật phẩm hấp dẫn từ Cửa Hàng.

 • Đây là giao diện Cửa Hàng khi các Tỷ Phú bấm vào biểu tượng “Cửa Hàng”, giao diện này được chia thành 5 phần.

Phần 1: Rút Thẻ Nhân Vật và Trang Bị

 • Tỷ Phú có thể dùng Kim Cương và Vàng để rút Thẻ Nhân Vật và Trang Bị:
  • Rút Thẻ Nhân Vật: có thể rút nhiều gói thẻ có phẩm chất khác nhau:
  • Gói Thẻ (+1), Gói Thẻ (+5), Gói Thẻ (+10): phẩm chất thẻ nhận được từ B ~ S+.
  • Gói Thẻ Ưu Đãi (+1), Gói Thẻ Ưu Đãi (+5), Gói Thẻ Ưu Đãi (+10): phẩm chất thẻ nhận được từ A ~ S+.
  • Rút Trang Bị – có thể rút nhiều gói Trang Bị có phẩm chất khác nhau:
  • Rút Trang Bị Thường, Rút Trang Bị Thường (+5): phẩm chất Trang Bị nhận được từ C ~ S.
  • Rút Trang Bị Ưu Đãi, Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5): phẩm chất Trang Bị nhận được từ B ~ S.
  • Rút Trang Bị Bạch Kim A: phẩm chất Trang Bị nhận được từ A trở lên.
  • Rút Trang Bị Bạch Kim A+: phẩm chất Trang Bị nhận được từ A+ trở lên.

Phần 2: Nạp

 • Các Tỷ Phú có thể Nạp Kim Cương, Mua Vàng và Cỏ Bốn Lá:
 • Nạp Kim Cương.
 • Mua Vàng: dùng King Cương để mua.
 • Mua Cỏ Bốn Lá: dùng Kim Cương để mua.

Phần 3: Gói Ưu Đãi

 • Các Tỷ Phú có thể mua các Gói Ưu Đãi hấp dẫn tại đây: bao gồm các Gói Quà Khuyến Mãi, Gói Quà Giới Hạn.

Phần 4: Kẹo Sao

 • Các Tỷ Phú có thể dùng Kẹo Sao thu thập được từ Thi Đấu, tham gia các Hoạt Động trong 360mobi Cờ Tỷ Phú để đổi các phần thưởng hấp dẫn:
 • Dùng Kẹo Sao để đổi Thẻ Nhân Vật.
 • Dùng Kẹo Sao để đổi Trang Bị.
 • Dùng Kẹo Sao để đổi các vật phẩm trong Hoạt Động.

Phần 5: Khuyến Mãi

 • Các Tỷ Phú có thể mua các gói Khuyến Mãi tại đây.