1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần [29/11 – 16:00 06/12]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Jeanne S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Jeanne S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Nguyên Liệu Chloe A~A+ 1
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Jeanne S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 2
Nguyên Liệu Chloe A~A+ 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Jeanne S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 4
Nguyên Liệu Chloe A~A+ 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Jeanne S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Nguyên Liệu Chloe A~A+ 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Jeanne S+ 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Nguyên Liệu Chloe A~A+ 8

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 100
Vàng 300,000
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 2000 Gói
Nguyên Liệu Thiệp Mời A~A+ 3
Kim Cương 100
Vàng 100,000
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 500 Gói
Kim Cương 200
Rubik Chọn Nhân Vật S+ 1
Gói Khuyến Mãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Gói Thẻ Ưu Đãi (+3) 1
Rút Trang Bị Ưu Đải (+3) 1
Gói Khuyến Mãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 600
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Rút Trang Bị Ưu Đải (+5) 1
Gói Kim Cương Cực Khủng
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 600

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Khiên của Chloe A
Thanh Kiếm của Chloe A
Bóng của Chloe A+
Jeanne S
Chloe S
Jeanne S+
Chloe S+

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Mảnh Thiệp Mời A
Mảnh Thiệp Mời A+
Thiệp Mời S

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Jeanne S+ & Bóng của Chloe A+ & Khiên của Chloe A & Thanh Kiếm của Chloe A
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Chloe S+ 1
6 Mảnh Thiệp Mời A+
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Thiệp Mời S 1
2 Mảnh Thiệp Mời A+ & 1 Mảnh Thiệp Mời A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Vinh Quang S 1
2 Mảnh Thiệp Mời A+ & 1 Mảnh Thiệp Mời A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 1

Sự Kiện 6: NHẬN THƯỞNG KHI SỞ HỮU NHÂN VẬT MỚI & TRANG BỊ MỚI

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Chú ý: Nhận 1 lần, Nhân Vật & Trang Bị không biến mất sau khi đổi
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Jeanne S+ & Chloe S+ Kim Cương 300
Thiệp Mời S Kim Cương 100

Sự Kiện 7: HOẠT ĐỘNG GHÉP

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Ghép Jeanne S Lv.25 với Thẻ Nhân Vật S bất kỳ Lv. 25 sẽ 100% Nhận Jeanne S+
Ghép Khiên của Chloe A Lv.20 với Thẻ Nhân Vật A bất kỳ Lv. 20 có Cơ Hội Nhận Bóng của Chloe A+
Jeanne S
Thẻ Nhân Vật A+ bất kỳ
Ghép Thanh Kiếm của Chloe A LV.20 với Thẻ Nhân Vật A bất kỳ Lv.20 có Cơ Hội Nhận Bóng của Chloe A+
Jeanne S
Thẻ Nhân Vật A+ bất kỳ
Ghép 2 Mảnh Thiệp Mời A cấp +7 có Cơ Hội Nhận Mảnh Thiệp Mời A+
Trang Bị A+ bất kỳ

Sự Kiện 8: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Lưu ý: Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 9: TÁI GHÉP TRANG BỊ S+ BẰNG [29/11 - 06/12] VINH QUANG S

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Nội dung
Điều Kiện Phần Thưởng
Tái Ghép Trang Bị S+ bằng [29/11 - 06/12] Vinh Quang S có Cơ Hội nhận 1 trong 5 Kỹ Năng Phụ sau: Khi đặt chân đến Kỳ Quan của mình, có tỉ lệ kéo đối thủ ở trước và sau Kỳ Quan 3 ô vào Kỳ Quan đó và thu 50% Phí tham quan
Khi quay lại điểm xuất phát, nhận thêm Ngân Phiếu  
Tăng Ngân Phiếu điểm đầu trận
Khi đối thủ đến vị trí mình, lấy đi Ngân Phiếu
Nhận thêm Ngân Phiếu khi vay

Sự Kiện 10: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Rút Vật Liệu Sáng  1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Kim Cương 30
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Rút Vật Liệu Sáng  1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Kim Cương 30
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Rút Vật Liệu Sáng  1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Rubik Kim Cương 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 11: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Lưu ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Nguyên Liệu Chloe A~A+ 1
Hoàn Thành Hàng Vàng 50,000
Hoàn Thành Du Lịch Cực Quang S 1

Sự Kiện 12: THẮNG BẢN ĐỒ CHÂU Á

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
 • Lưu ý: 
  • Tạo mới mỗi ngày.
  • Mỗi ngày nhận tối đa 3 lần
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng trận tại Bản Đồ Châu Á lần 1 Kim Cương 20
Thắng trận tại Bản Đồ Châu Á lần 2 Kim Cương 20
Thắng trận tại Bản Đồ Châu Á lần 3 Kim Cương 20

Sự Kiện 13: ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 30/11 - 03/12
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập vào game ngày 30/11 - lúc 11:00 ~ 14:00 Gói Thẻ Ưu Đãi 5
Đăng nhập vào game ngày 01/12 - lúc 11:00 ~ 14:00 Kim Cương 100
Đăng nhập vào game ngày 02/12 - lúc 11:00 ~ 14:00 Rút Trang Bị Ưu Đãi 5
Đăng nhập vào game ngày 03/12 - lúc 11:00 ~ 14:00 Kim Cương 100

Sự Kiện 14: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 29/11 - 06/12
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
29/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
30/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
30/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
01/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
01/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
02/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
02/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
03/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
03/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
04/12 Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
04/12 Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
05/12 Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
05/12 Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
06/12: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 15: NHẬN NGUYÊN LIỆU SỰ KIỆN TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
2500 Kẹo Sao Nguyên Liệu Chloe A~A+ 1
2000 Kẹo Sao Nguyên Liệu Thiệp Mời A~A+ 1

Sự Kiện 16: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 29/11 - 16:00 06/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Rút Trang Bị S 1
Nhiệm Vụ 2: Sở hữu Trang Bị S từ Rút Trang Bị S Vàng 30,000
Nhiệm Vụ 3: Cường Hóa Trang Bị S lên cấp +7 Cực Quang S 1
Nhiệm Vụ 4: Chơi 3 trận Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Nhiệm Vụ 5: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kim Cương 30
Nhiệm Vụ 6: Cường Hóa Cực Quang S lên cấp +7 Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 7: Nhận Trang Bị S+ Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 8: Chơi 3 trận Bản Đồ Châu Á Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 9: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 10: Tặng Cỏ Bốn Lá 5 lần Vật Liệu Sáng S 1
Nhiệm Vụ 11: Tái Ghép Trang Bị S+ Vinh Quang S 1
Nhiệm Vụ 12: Hoàn Thành Bộ Ba 1 lần Rubik Theo Bậc 1

Sự Kiện 17: CHƠI 1 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ CHÂU Á CUỐI TUẦN - NHẬN THẺ LỄ HỘI

 • Thời gian:
  • 17/11 - 09/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 17/11 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 18/11 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 24/11 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 25/11 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 01/12 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 02/12 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 08/12 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 09/12 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1

Sự Kiện 18: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ THẺ LỄ HỘI

 • Thời gian:
  • 17/11 - 09/12
 • Lưu ý: Nhận 1 lần, Thẻ Lễ Hội không biến mất sau khi nhận
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 50,000
2 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 100
3 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 100,000
4 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 200
5 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 100,000
6 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 300
7 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 100,000
8 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 400

Sự Kiện 19: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 29/11 - 06/12
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
29/11: Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
30/11: Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
30/11: Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
01/12: Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
01/12: Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
02/12: Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
02/12: Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
03/12: Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
03/12: Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
04/12 Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
04/12 Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
05/12 Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
05/12 Từ 19:00 đến 20:00 Chế Độ Kim Cương
06/12: Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương