1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự Kiện tuần 28/02 – 16:00 07/03

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Cao (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu Skuld A~A+ 1
Gói Thẻ Cao (+5) 1
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Skuld S 1
Nguyên Liệu Skuld A~A+ 2
Gói Thẻ Cao (+5) 2
Gói 200 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Skuld S 1
Nguyên Liệu Skuld A~A+ 4
Gói Thẻ Cao (+5) 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Skuld S 1
Nguyên Liệu Skuld A~A+ 8
Gói Thẻ Cao (+5) 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Skuld S+ 1
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 10
Gói 1500 Kim Cương Kim Cương 1500
Kim Cương tặng 1500
Rubik Chọn Trang Bị S 1
Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 10

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Vàng 1,000,000
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Cực Quang S 1
Nguyên Liệu Skuld A~A+ 2
Nguyên Liệu Loa Siêu Cấp A 1
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 3 lần)
Kim Cương 400
Cánh A+ 1
Mảnh Loa Siêu Cấp 1 A 1
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 800
Gói Thẻ Nhân Vật S/S+ 1

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ CAO

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Cao bất kỳ có Cơ Hội Nhận Skuld S
Skuld S+
Cánh A+
Găng Tay A
Giày A

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Loa Siêu Cấp S
Mảnh Loa Siêu Cấp 1 A
Mảnh Loa Siêu Cấp 2 A

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Skuld S & 2 Cánh A+ & 3 Găng Tay A & 5 Giày A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Skuld S+ 1
2 Găng Tay A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Kẹo Sao 50
3 Giày A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
2 Mảnh Loa Siêu Cấp 1 A & 4 Mảnh Loa Siêu Cấp 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Loa Siêu Cấp S 1
1 Mảnh Loa Siêu Cấp 1 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
[Sự Kiện] Vinh Quang S (28/02 - 07/03) 1
2 Mảnh Loa Siêu Cấp 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 6: CƯỜNG HÓA NHÂN VẬT MỚI - NHẬN KỸ NĂNG HOT

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý:
  • Kỹ Năng Sự Kiện chỉ có hiệu lực trong 7 ngày tính từ lúc Cường Hóa Skuld S+ lên level 30
  • Xem Cách Nhận Skuld S+ từ Sự Kiện 1, 3, 5
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Từ 28/02 - 16:00 07/03, Cường Hóa Skuld S+ lên level 30 Nhận thêm 1 Kỹ Năng Sự Kiện cho Skuld S+: Khi qua ô Xuất Phát, 50% tỉ lệ ngẫu nhiên x2 Phí Tham Quan một trong các khu vực của bản thân (có thể cộng dồn)

Sự Kiện 7: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ GÓI THẺ NHÂN VẬT S/S+

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý:
  • Xem Cách Nhận Gói Thẻ Nhân Vật S/S+ từ Sự Kiện 2
 • Nội dung
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Gói Thẻ Nhân Vật S/S+ sẽ có Cơ Hội Nhận 1 Trong các Thẻ Nhân Vật Vĩnh Viễn sau:  Chloe S+ hoặc S
Jen S+ hoặc S
Wang So S+ hoặc S
Thần Nông Demeter S+ hoặc S
Thiếu Lâm S+ hoặc S

Sự Kiện 8: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ RUBIK CHỌN TRANG BỊ S

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý:
  • Xem Cách Nhận Rubik Chọn Trang Bị S từ Sự Kiện 1
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Rubik Chọn Trang Bị S sẽ được Chọn 1 Trong 5 Trang Bị S Vĩnh Viễn sau: Vé Du Lịch VIP S
Lõi Từ Siêu Cấp S
Cúp Hoàng Gia S
Mèo Chiêu Tài S
Thỏa Thuận Cuối S

Sự Kiện 9: TÁI GHÉP TRANG BỊ S+ BẰNG [SỰ KIỆN] VINH QUANG S (28/02 - 07/03)

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý:
  • Chỉ áp dụng khi Tái Ghép bằng [Sự Kiện] Vinh Quang S (28/02 - 07/03) Trong Thời Gian Sự Kiện.
  • Xem Cách Nhận [Sự Kiện] Vinh Quang S (28/02 - 07/03) từ Sự Kiện 5
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Tái Ghép Trang Bị S+ bằng [Sự Kiện] Vinh Quang S (28/02 - 07/03) có Cơ Hội nhận 1 trong các Kỹ Năng Phụ sau: 40% Vô hiệu hóa thẻ thiên sứ sử dụng tại Kỳ Quan
Khi đặt chân đến Kỳ Quan của mình, có 30% tỉ lệ kéo đối thủ ở trước và sau Kỳ Quan 3 ô vào Kỳ Quan đó và thu 50% Phí tham quan
Tăng 20% Ngân Phiếu mỗi lần qua ô Xuất Phát
Tăng 20% Ngân Phiếu đầu trận
Khi đối thủ đến vị trí đang đứng, lấy đi 10% Ngân Phiếu
Tăng 10% Phí tham quan khu vực đang có
Nhận thêm 20% Ngân Phiếu khi vay
Nhận 30% Phí xây khi đến khu vực của mình
50% Nhận Thẻ May Mắn khi lần đầu tiên đến ô Cơ Hội

Sự Kiện 10: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý: 
  • Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 11: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Vàng 10,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Kẹo Sao 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Kim Cương 10
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Kim Cương 20
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Nguyên Liệu Skuld A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Kim Cương 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Vàng 50,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Nguyên Liệu Skuld A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Vàng 100,000

Sự Kiện 12: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Hoàn Thành Hàng Vàng 100,000
Hoàn Thành Du Lịch Kim Cương 100

Sự Kiện 13: THẮNG 1 TRẬN BẢN ĐỒ BẤT KỲ

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý:
  • Tạo Mới mỗi ngày
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng 1 trận tại Bản Đồ bất kỳ Kim Cương 20
Kẹo Sao 50

Sự Kiện 14: ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 01/03 - 04/03
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 01/03 Gói Thẻ Cao (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 02/03 Kim Cương 100
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 03/03 Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 04/03 Kim Cương 100

Sự Kiện 15: NHẬN VẬT PHẨM HOT TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
10,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Alice Ánh Sáng S+ 1
8,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Huy Hiệu S 1
500 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Rương Đá Quý -Thấp 1
1,000 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Rương Đá Qúy-Trung~Cao 1
1,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Thẻ Đục Lỗ Đá Quý S+ 1
500 Kẹo Sao (1 ngày 3 lần mua) Vàng 50,000
1,000 Kẹo Sao (7 ngày 1 lần mua) Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
600 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Bột Thần Bí 50
1,000 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Vé Giải Vô Địch 1
4,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Nguyên Liệu Skuld A~A+ 5
1,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Nguyên Liệu Skuld A~A+ 1

Sự Kiện 16: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 28/02 - 07/03
 • Lưu ý:
  • Ngày 07/03 chỉ có mốc 12:00 - 13:00
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 12:00 - 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
Mốc Giờ 2: 20:00 - 21:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 17: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 28/02 - 07/03
 • Lưu ý:
  • Ngày 07/03 chỉ có mốc 13:00 - 14:00
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 13:00 - 14:00 Chế Độ Kim Cương
Mốc Giờ 2: 21:00 - 22:00 Chế Độ Kim Cương

Sự Kiện 18: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ GIẢI ĐẤU VÔ ĐỊCH

 • Thời gian:
  • 28/02 - 07/03
 • Lưu ý:
  • Ngày 07/03 chỉ có mốc 11:00 - 13:00
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 11:00 - 13:00 Chế Độ Giải Đấu Vô Địch
Mốc Giờ 2: 19:00 - 21:00 Chế Độ Giải Đấu Vô Địch

Sự Kiện 19: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Rút Trang Bị S 1
Nhiệm Vụ 2: Chơi 1 trận Vàng 30,000
Nhiệm Vụ 3: Cường Hóa Thẻ Nhân Vật S lên level 25 Thẻ Đục Lỗ Đá Quý S 1
Nhiệm Vụ 4: Đục Lỗ Thẻ Nhân Vật A+~S+ Rương Đá Quý-Thấp 1
Nhiệm Vụ 5: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kim Cương 30
Nhiệm Vụ 6: Thi Đấu Bản Đồ Rừng Ma Thuật 3 lần Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 7: Nhận Thẻ Nhân Vật S+ Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 8: Hoàn Thành Bộ Ba 1 lần Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 9: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 10: Cường Hóa Thẻ Nhân Vật S+ lên level 30 Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S+ 3
Nhiệm Vụ 11: Đục Lỗ Thẻ Nhân Vật A+~S+ Rương Đá Quý-Trung~Cao 1
Nhiệm Vụ 12: Khảm Đá Quý vào Thẻ Nhân Vật A+~S+ Rubik Theo Bậc 1

Sự Kiện 20: NẠP LẦN ĐẦU - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 28/02
 • Lưu ý:
  • Chỉ nhận phần thưởng nạp lần đầu 1 lần duy nhất
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Từ ngày 28/02, mua 1 gói mệnh giá bất kỳ lần đầu sẽ được nhận Nữ Thần Muse S+ 1
Kim Cương 200


Sự Kiện 21: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NHÂN VẬT MỚI

 • Thời gian:
  • 28/02 - 16:00 07/03
 • Lưu ý:
  • Phần thưởng nhận 1 lần, Skuld S+ không biến mất sau khi nhận
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Skuld S+ Kim Cương 100