1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần [27/12 - 16:00 03/01/2019]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Cao (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Gói Thẻ Cao (+5) 1
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Nguyên Liệu Leila A~A+ 2
Gói Thẻ Cao (+5) 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Leila S 1
Nguyên Liệu Leila A~A+ 4
Gói Thẻ Cao (+5) 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Leila S 1
Nguyên Liệu Leila A~A+ 8
Gói Thẻ Cao (+5) 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Leila S+ 1
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 10
Gói 1500 Kim Cương Kim Cương 1500
Kim Cương tặng 1500
Rubik Chọn Nhân Vật S+ 1
Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 10

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000
Kim Cương 100
Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Nguyên Liệu Leila A~A+ 2
Nguyên Liệu Lễ Phục A 1
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 400
Kẹp Tóc A+ 1
Nguyên Liệu Leila A~A+ 2
Nguyên Liệu Lễ Phục A 1
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 600
Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ 1

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ CAO

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Cao bất kỳ có Cơ Hội Nhận Leila S
Leila S+
Kẹp Tóc A+
Hoa Sen A
Lá Chuối A

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Lễ Phục S
Tinh Hoa A
Thuốc May Mắn A

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Leila S & 2 Kẹp Tóc A+ & 3 Hoa Sen A & 5 Lá Chuối A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Leila S+ 1
2 Hoa Sen A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Kẹo Sao 50
3 Lá Chuối A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
2 Tinh Hoa A & 4 Thuốc May Mắn A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Lễ Phục S 1
1 Tinh Hoa A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 1
2 Thuốc May Mắn A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 6: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ GÓI THẺ NHÂN VẬT S~S+

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ sẽ có Cơ Hội Nhận 1 Trong các Thẻ Nhân Vật Vĩnh Viễn sau: Alan Hacker S+ hoặc S
Wang So S+ hoặc S
Thần Nông Demeter S+ hoặc S
Nữ Thần Muse S+ hoặc S
Alice Ánh Sáng S+ hoặc S

Sự Kiện 7: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ RUBIK CHỌN NHÂN VẬT S+

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Nội dung: 
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Rubik Chọn Nhân Vật S+ sẽ được Chọn 1 Trong 5 Thẻ Nhân Vật S+ Vĩnh Viễn sau: Alan Hacker S+
Chloe S+
Ian S+
Helen S+
Haruna & Sakura S+

Sự Kiện 8: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Lưu ý: Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
 • Nội dung
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 9: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Kim Cương 20
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Bột Thần Bí 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Rút Trang Bị Ưu Đãi 3
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Vàng 50,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Kẹo Sao 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 10: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Lưu ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Kim Cương 30
Hoàn Thành Hàng Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Hoàn Thành Du Lịch Nguyên Liệu Leila A~A+ 3

Sự Kiện 11: THẮNG 1 TRẬN BẢN ĐỒ BẤT KỲ

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Lưu ý: 
  • Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng 1 trận tại Bản Đồ bất kỳ Kim Cương 20
Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 12: ĐIỂM DANH 7 NGÀY - NHẬN TIA CHỚP S+ VĨNH VIỄN

 • Thời gian:
  • 28/12/2018 - 23:00 03/01/2019
 • Lưu ý: Nếu bỏ lỡ điểm danh hằng này, sẽ mất cơ hội nhận phần thưởng cao nhất
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Điểm Danh ngày 1 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Điểm Danh ngày 2 Kim Cương 50
Điểm Danh ngày 3 Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Điểm Danh ngày 4 Vàng 50,000
Điểm Danh ngày 5 Kim Cương 100
Điểm Danh ngày 6 Nguyên Liệu Leila A~A+ 1
Điểm Danh ngày 7 Tia Chớp S+ 1

Sự Kiện 13:ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 28/12/2018 - 01/01/2019
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 28/12/2018 Gói Thẻ Cao (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 29/12/2018 Kim Cương 100
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 30/12/2018 Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 31/12/2018 Kim Cương 100
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 01/01/2019 Kim Cương 200

Sự Kiện 14: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 03/01/2019
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
27/12/2018: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
28/12/2018: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
28/12/2018: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
29/12/2018: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
29/12/2018: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
30/12/2018: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
30/12/2018: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
31/12/2018: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
31/12/2018: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
01/01/2019: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
01/01/2019: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
02/01/2019: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
02/01/2019: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
03/01/2019: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 15: NHẬN NGUYÊN LIỆU SỰ KIỆN TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 16:00 03/01/2019
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
4000 Kẹo Sao Nguyên Liệu Leila A~A+ 3
1500 Kẹo Sao Nguyên Liệu Leila A~A+ 1

Sự Kiện 16: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 27/12/2018 - 03/01/2019
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
27/12/2018: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
28/12/2018: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
28/12/2018: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
29/12/2018: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
29/12/2018: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
30/12/2018: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
30/12/2018: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
31/12/2018: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
31/12/2018: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
01/01/2019: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
01/01/2019: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
02/01/2019: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
02/01/2019: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
03/01/2019: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương