1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần 24/01 – 16:00 14/02

Sự Kiện 1: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 31/01
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 5
(Giới hạn mua 1 lần)
Psyche S+ 1
Vé Du Lịch VIP S 1
Kim Cương 300
Gói Ưu Đãi 1 Kim Cương 50
Vàng 200,000
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 20
Gói Ưu Đãi 2 Vàng 300,000
Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 2
Gói Ưu Đãi 3 Vàng 600,000
Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 5
Gói Ưu Đãi 4 Kim Cương 800
Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 8
Gói Khuyến Mãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kẹo Sao 250
Gói Khuyến Mãi 2 Vàng 30,000
Kẹo Sao 500

Sự Kiện 2: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Cao 10
Gói 50 Kim Cương
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Gói Thẻ Cao 10
Gói 100 Kim Cương
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Gói Thẻ Cao 20
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Gói Thẻ Cao 40
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Gói Thẻ Cao 80
[Tân Xuân] Gói 1 trong 15 Nhân Vật S+ 1
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Seul Ki Tân Xuân S+ 1
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 10
Gói 1500 Kim Cương Kim Cương 1500
Kim Cương tặng 1500
Rubik Chọn Trang Bị S 1
Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 10

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ CAO

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Cao bất kỳ có Cơ Hội Nhận Seul Ki Tân Xuân S+
Seul Ki Tân Xuân S
Dennis Tân Xuân S
Dennis Tân Xuân S+
Lân Tân Xuân A+
Bao Lì Xì A+
Bánh Chưng A+

Sự Kiện 4: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Dennis Tân Xuân S & 7 Lân Tân Xuân A+
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Dennis Tân Xuân S+ 1
1 Dennis Tân Xuân S+ & 5 Bao Lì Xì A+
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Seul Ki Tân Xuân S+ 1
3 Lân Tân Xuân A+
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
[Tân Xuân] Gói 1 trong 10 Nhân Vật S/S+ 1
3 Bánh Chưng A+
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
[Tân Xuân] Gói 1 trong 15 Nhân Vật S+ 1

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP ĐẶC BIỆT

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý:
  • Nhận thưởng 1 lần, Dennis Tân Xuân S+ & Seul Ki Tân Xuân S+ không biến mất sau khi nhận
  • Xem Cách Nhận Dennis Tân Xuân S+ trong Sự Kiện 3, 4, 6, 7
  • Xem Cách Nhận Seul Ki Tân Xuân S+ trong Sự Kiện 2, 3, 4, 6,7
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Dennis Tân Xuân S+ Kim Cương 100
Seul Ki Tân Xuân S+ Kim Cương 200

Sự Kiện 6: HOẠT ĐỘNG GHÉP ĐẶC BIỆT

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: Không áp dụng khi ghép Lân Tân Xuân A+ level 25 với Bao Lì Xì A+ level 25
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Ghép Bánh Chưng A+ level 25 với Lân Tân Xuân A+ level 25 hoặc Bao Lì Xì A+ level 25 sẽ có Cơ Hội Nhận 1 trong các Thẻ Nhân Vật S+ sau:  Dennis Tân Xuân S+
Seul Ki Tân Xuân S+
Yêu Hồ S+
Alice S+
Alice Ánh Sáng S+
Nữ Thần Muse S+
Tôn Ngộ Không S+
Võ Tắc Thiên S+
Thiếu Lâm S+
Nixie Nữ Tay Đua S+

Sự Kiện 7: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ [TÂN XUÂN] GÓI 1 TRONG 10 NHÂN VẬT S/S+

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: Xem cách nhận [Tân Xuân] Gói 1 trong 10 Nhân Vật S/S+ trong Sự Kiện 4
 • Nội dung: 
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở [Tân Xuân] Gói 1 trong 10 Nhân Vật S/S+ sẽ nhận 1 trong các Thẻ Nhân Vật Vĩnh Viễn sau: Dennis Tân Xuân S+
Seul Ki Tân Xuân S+ hoặc S
Alice S+ hoặc S
Alice Ánh Sáng S+
Yêu Hồ S+ hoặc S
Nữ Thần Muse S+ hoặc S
Tôn Ngộ Không S+ hoặc S
Võ Tắc Thiên S+ hoặc S
Thiếu Lâm S+ hoặc S
Nixie Nữ Tay Đua S+ hoặc S

Sự Kiện 8: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ [TÂN XUÂN] GÓI 1 TRONG 15 NHÂN VẬT S+

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: 
  • Xem cách nhận [Tân Xuân] Gói 1 trong 15 Nhân Vật S+ trong Sự Kiện 2 & 4
 • Nội dung
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở [Tân Xuân] Gói 1 trong 15 Nhân Vật S+ sẽ nhận 1 trong các Thẻ Nhân Vật S+ Vĩnh Viễn sau: Yêu Hồ S+
Nữ Thần Muse S+
Phù Thủy Bí Ngô Rosekin S+
Alice Ánh Sáng S+
Alice S+
Tôn Ngộ Không S+
Võ Tắc Thiên S+
Thiếu Lâm S+
Seul Ki Áo Dài S+
Dennis Áo Dài S+
Nixie Nữ Tay Đua S+
Ariane Nghỉ Mát S+
Nana Gấu Trúc S+
Thợ Ảnh Edward S+
Phi Công Mariano S+

Sự Kiện 9: CƯỜNG HÓA NHÂN VẬT MỚI - NHẬN KỸ NĂNG HOT

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 31/01
 • Lưu ý: 
  • Kỹ Năng Sự Kiện chỉ có hiệu lực trong 7 ngày tính tứ lúc cường hóa các Thẻ Nhân Vật trên
  • Không áp dụng cho Fred S+
  • Xem Cách Nhận Dennis Tân Xuân S+ trong Sự Kiện 3, 4, 6, 7
  • Xem Cách Nhận Seul Ki Tân Xuân S+ trong Sự Kiện 2, 3, 4, 6,7
  • Xem Cách Nhận Psyche S+ trong Sự Kiện 1 & 17
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Từ 24/01 - 16:00 14/02, Cường Hóa Dennis Tân Xuân S+, Seul Ki Tân Xuân S+, Psyche S+ lên level 30 Nhận thêm 1 Kỹ Năng Sự Kiện cho Dennis Tân Xuân S+, Seul Ki Tân Xuân S+, Psyche S+: Khi xây Kỳ Quan, có 70% nhân đôi Phí tham quan

Sự Kiện 10: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ RUBIK CHỌN TRANG BỊ S

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: Xem Cách Nhận Rubik Chọn Trang Bị S từ Sự Kiện 2
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Rubik Chọn Trang Bị S sẽ được Chọn 1 Trong 5 Trang Bị S Vĩnh Viễn sau: Viên Bi Lốc Xoáy S
Mũ Tốc Độ S
Chuông Vàng S
Túi Hoàng Kim S
Đồng Hồ Triệu Tập S

Sự Kiện 11: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: 
  • Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 12: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: 
  • Tạo Mới mỗi ngày
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Vàng 10,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Kẹo Sao 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Kim Cương 10
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Kim Cương 20
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Kim Cương 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Vàng 50,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Vàng 100,000

Sự Kiện 13: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý:
  • Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Hoàn Thành Hàng Vàng 100,000
Hoàn Thành Du Lịch Kim Cương 100

Sự Kiện 14: THẮNG 1 TRẬN BẢN ĐỒ BẤT KỲ

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Lưu ý: Mỗi ngày nhận tối đa 3 lần
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng 1 trận tại Bản Đồ bất kỳ Kim Cương 20
Kẹo Sao 50

Sự Kiện 15: ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 25/01 - 11/02
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày Thứ Sáu Kẹo Sao 300
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày Thứ Bảy Kim Cương 100
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày Chủ Nhật Kẹo Sao 300
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày Thứ Hai Kim Cương 100

Sự Kiện 16: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 24/01 - 14/02
 • Lưu ý:
  • Ngày 24/01 chỉ có mốc 20:00 - 21:00
  • Ngày 14/02 chỉ có mốc 12:00 - 13:00
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 12:00 - 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
Mốc Giờ 2: 20:00 - 21:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 17: NHẬN VẬT PHẨM HOT TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 31/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
500 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Rương Đá Quý -Thấp 1
1,000 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Rương Đá Qúy-Trung~Cao 1
10,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Psyche S+ 1
4,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Psyche S 1
8,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Vé Du Lịch VIP S 1
800 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) [Giới Hạn] Rút Trang Bị (cơ hội nhận Vé Du Lịch VIP S) 1
1,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Thẻ Đục Lỗ Đá Quý S+ 1
500 Kẹo Sao (1 ngày 3 lần mua) Vàng 50,000
1,000 Kẹo Sao (7 ngày 1 lần mua) Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
600 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Bột Thần Bí 50
1,000 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Vé Giải Vô Địch 1
4,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 5
1,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 1

Sự Kiện 18: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 24/01 - 14/02
 • Lưu ý:
  • Ngày 24/01 chỉ có mốc 21:00 - 22:00
  • Ngày 14/02 chỉ có mốc 13:00 - 14:00
 • Nội dung:
Thời Gian Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 13:00 - 14:00 Chế Độ Kim Cương
Mốc Giờ 2: 21:00 - 22:00 Chế Độ Kim Cương

Sự Kiện 19: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ GIẢI ĐẤU VÔ ĐỊCH

 • Thời gian:
  • 24/01 - 14/02
 • Lưu ý:
  • Ngày 24/01 chỉ có mốc 19:00 - 21:00
  • Ngày 14/02 chỉ có mốc 11:00 - 13:00
 • Nội dung:
Thời Gian Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 11:00 - 13:00 Chế Độ Giải Đấu Vô Địch
Mốc Giờ 2: 19:00 - 21:00 Chế Độ Giải Đấu Vô Địch

Sự Kiện 20: LỊCH X2 VÀNG & X2 EXP

 • Thời gian:
  • 24/01 - 14/02
 • Lưu ý:
  • Ngày 24/01 chỉ có mốc 21:00 - 22:00
  • Ngày 14/02 chỉ có mốc 13:00 - 14:00
 • Nội dung:
Thời Gian Phần Thưởng
Mốc Giờ 1: 13:00 - 14:00 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu
Mốc Giờ 2: 21:00 - 22:00 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu

Sự Kiện 21: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 14/02
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 2: Chơi 1 trận Vàng 30,000
Nhiệm Vụ 3: Cường Hóa Thẻ Nhân Vật S lên level 25 Thẻ Đục Lỗ Đá Quý S 1
Nhiệm Vụ 4: Đục Lỗ Thẻ Nhân Vật A+~S+ Rương Đá Quý-Thấp 1
Nhiệm Vụ 5: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 6: Thi Đấu Bản Đồ Rừng Ma Thuật 3 lần Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 7: Nhận Thẻ Nhân Vật S+ Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 8: Hoàn Thành Bộ Ba 1 lần Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 9: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 10: Cường Hóa Thẻ Nhân Vật S+ lên level 30 Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S+ 3
Nhiệm Vụ 11: Đục Lỗ Thẻ Nhân Vật A+~S+ Rương Đá Quý-Trung~Cao 1
Nhiệm Vụ 12: Khảm Đá Quý vào Thẻ Nhân Vật A+~S+ Rubik Theo Bậc 1

Sự Kiện 22: DU HÀNH VŨ TRỤ - NHẬN FRED S+

 • Thời gian:
  • 24/01 - 16:00 23/02
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Du Hành đến 1 khu vực của 1 hành tinh bất kỳ Cơ Hội Nhận Fred S+
Hoàn Tất Du Hành tất cả khu vực của tất cả hành tinh 100% Nhận Fred S+

Sự Kiện 23: ĐIỂM DANH 7 NGÀY - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 24/01 - 23:59 14/02
 • Lưu ý:
  • Sau khi điểm danh đủ 7 ngày nhận thưởng, ngày hôm sau đăng nhập vào game sẽ quay lại điểm danh ngày 1
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập vào game ngày 1 Kẹo Sao 30
Đăng Nhập vào game ngày 2 Kẹo Sao 30
Đăng Nhập vào game ngày 3 Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 1
Đăng Nhập vào game ngày 4 Kẹo Sao 30
Đăng Nhập vào game ngày 5 Kẹo Sao 30
Đăng Nhập vào game ngày 6 Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 1
Đăng Nhập vào game ngày 7 Kẹo Sao 30

Sự Kiện 24: NẠP LẦN ĐẦU - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 24/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Từ ngày 24/01, mua 1 gói mệnh giá bất kỳ sẽ được nhận Yêu Hồ S+ 1
Kim Cương 200

Sự Kiện 25: TĂNG SỨC MẠNH CHỈ SỐ THUỘC TÍNH XÚC XẮC TÂN XUÂN

 • Thời gian:
  • 24/01
 • Lưu ý:
  • Chỉ tăng sức mạnh chỉ số thuộc tính Trong Thời Gian Sự Kiện
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Cường Hóa Xúc Xắc Tân Xuân lên cấp 10 Các chỉ số thuộc tính của Xúc Xắc Tân Xuân sẽ thêm 5p (Riêng thuộc tính Tăng Lẻ/Chẵn tăng thêm 1)