1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần [20/12 - 16:00 27/12]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Gói 100 Kim Cương
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Quà Giáng Sinh A+ 1
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 2
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Quà Giáng Sinh A+ 1
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 3
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
[Sự Kiện] Rút Trang Bị S 1
Quà Giáng Sinh A+ 1
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 6
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
[Sự Kiện] Rút Trang Bị S 1
Quà Giáng Sinh A+ 1
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 8
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000
Kim Cương 100
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 2
Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 400
Quà Giáng Sinh A+ 1
Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 2
Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 600
Gói Thẻ S/S+ Hot 1

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Ưu Đãi bất kỳ Cơ Hội Nhận MAS Giáng Sinh S
MAS Giáng Sinh S+
Quà Giáng Sinh A+
Băng Đô Giáng Sinh A
Tất Giáng Sinh A

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Lõi Từ S
Quà Trang Trí A+
Đèn Trang Trí A
Hoa Tuyết A

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Quà Giáng Sinh A+ & 2 Băng Đô Giáng Sinh A & 3 Tất Giáng Sinh A
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
MAS Giáng Sinh S+ 1
5 Băng Đô Giáng Sinh A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
[Sự Kiện] Gói Thẻ Nhân Vật S/S+ 1
2 Tất Giáng Sinh A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
1 Quà Trang Trí A+ & 3 Đèn Trang Trí A & 6 Hoa Tuyết A
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Lõi Từ S 1
4 Hoa Tuyết A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Kẹo Sao 50
2 Đèn Trang Trí A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Rút Vật Liệu Sáng 1

Sự Kiện 6: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ [SỰ KIỆN] GÓI THẺ NHÂN VẬT S/S+

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở [Sự Kiện] Gói Thẻ Nhân Vật S/S+ sẽ có Cơ Hội Nhận 1 Trong các Thẻ Nhân Vật sau: Yêu Hồ S+ hoặc S
Phù Thủy Bí Ngô Rosekin S+ hoặc S
Võ Tắc Thiên S+ hoặc S
Thẻ Nhân Vật S+ hoặc S khác

Sự Kiện 7: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ [SỰ KIỆN] RÚT TRANG BỊ S

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở [Sự Kiện] Rút Trang Bị S sẽ có Cơ Hội Nhận 1 Trong các Trang Bị S sau: Mèo Chiêu Tài S
Bản Vẽ Kỳ Quan S
Đồng Hồ Triệu Tập S
Mũ Tay Đua S
Loa Chiến Thắng S

Sự Kiện 8: HOẠT ĐỘNG GHÉP THẺ NGUYÊN LIỆU SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Ghép Băng Đô Giáng Sinh A Level 20 với Tất Giáng Sinh A Level 20 sẽ có Cơ Hội Nhận: Quà Giáng Sinh A+
Thẻ Nhân Vật A+ khác

Sự Kiện 9: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Lưu ý: Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 10: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Kim Cương 30
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Kẹo Sao 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Kẹo Sao 100
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 11: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Lưu Ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 1
Hoàn Thành Hàng Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Hoàn Thành Du Lịch Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1

Sự Kiện 12: THẮNG 1 TRẬN BẢN ĐỒ BẤT KỲ

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Lưu ý: Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng 1 trận tại Bản Đồ bất kỳ Kim Cương 20
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 13: THI ĐẤU TRẬN THƯƠNG GIA & ĐẠI GIA MỖI NGÀY - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
 • Lưu ý: 
  • Mỗi ngày nhận tối đa 3 lần ở mỗi cấp, nhận tổng cộng 60 Kim Cương mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi Đấu cấp Thương Gia lần 1 Kim Cương 10
Thi Đấu cấp Thương Gia lần 2 Kim Cương 10
Thi Đấu cấp Thương Gia lần 3 Kim Cương 10
Thi Đấu cấp Đại Gia lần 1 Kim Cương 10
Thi Đấu cấp Đại Gia lần 2 Kim Cương 10
Thi Đấu cấp Đại Gia lần 3 Kim Cương 10

Sự Kiện 14: THI ĐẤU 1 TRẬN GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 21/12 - 25/12
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi Đấu 1 Trận vào 11:00 - 13:00  ngày 21/12 Gói Thẻ Ưu Đãi (+3) 1
Thi Đấu 1 Trận vào 11:00 - 13:00  ngày 22/12 Kim Cương 100
Thi Đấu 1 Trận vào 11:00 - 13:00  ngày 23/12 Rút Trang Bị Ưu Đãi (+3) 1
Thi Đấu 1 Trận vào 11:00 - 13:00  ngày 24/12 Kim Cương 100
Thi Đấu 1 Trận vào 11:00 - 13:00  ngày 25/12 Kim Cương 200

Sự Kiện 15: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 20/12 - 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
20/12: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
21/12: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
21/12: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
22/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
22/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
23/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
23/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
24/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
24/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
25/12 Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
25/12 Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
26/12 Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
26/12 Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
27/12: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 16: NHẬN NGUYÊN LIỆU SỰ KIỆN TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1500 Kẹo Sao Nguyên Liệu MAS Giáng Sinh A 1
1500 Kẹo Sao Nguyên Liệu Lõi Từ A~A+ 1

Sự Kiện 17: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Rút Trang Bị S 1
Nhiệm Vụ 2: Sở hữu Trang Bị S từ Rút Trang Bị S Vàng 30,000
Nhiệm Vụ 3: Cường Hóa Trang Bị S lên cấp +7 Cực Quang S 1
Nhiệm Vụ 4: Chơi 3 trận Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Nhiệm Vụ 5: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kim Cương 30
Nhiệm Vụ 6: Cường Hóa Cực Quang S lên cấp +7 Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 7: Nhận Trang Bị S+ Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 8: Chơi 3 trận Bản Đồ Châu Á Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 9: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 10: Tặng Cỏ Bốn Lá 5 lần Vật Liệu Sáng S 1
Nhiệm Vụ 11: Tái Ghép Trang Bị S+ Vàng 150,000
Nhiệm Vụ 12: Hoàn Thành Bộ Ba 1 lần Rubik Theo Bậc 1

Sự Kiện 18: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 20/12 - 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
20/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
21/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
21/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
22/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
22/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
23/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
23/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
24/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
24/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
25/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
25/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
26/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
26/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
27/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương

Sự Kiện 19: X2 VÀNG SAU MỖI TRẬN THẮNG

 • Thời gian:
  • 20/12 - 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Thắng trận trong thời gian Hoạt Động Đào Vàng x2 Vàng sau mỗi trận thắng

Sự Kiện 20: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ GÓI THẺ S/S+ HOT

 • Thời gian:
  • 20/12 - 16:00 27/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Gói Thẻ S/S+ Hot có Cơ Hội Nhận 1 Trong Các Thẻ Nhân Vật sau: Alan Hacker S+ hoặc S
Wang So S+ hoặc S
Thần Nông Demeter S+ hoặc S
Nữ Thần Muse S+ hoặc S
Alice Ánh Sáng S+ hoặc S