1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự Kiện Tuần [19/10 - 23/10]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Gói Kim Cương:
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 1
Gói 100 Kim Cương Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Gói Thẻ Ưu Đãi (+10) 1
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Gói Thẻ Ưu Đãi (+20) 1
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 3
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Gói Thẻ Ưu Đãi (+30) 1
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 5

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Gói Sự Kiện:
Gói Ưu ĐãiPhần ThưởngSố Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 100
Vàng 50,000
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S+ 5
Gói Muse S
(Giới hạn mua 1 lần)
Nữ Thần Muse S 1
Kim Cương 100
Vàng 100,000
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 2
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 300
Vàng 300,000
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 4
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 100
Vàng 200,000
Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 1

Sự Kiện 3: GÓI THẺ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Nội Dung:
Rút Gói ThẻPhần Thưởng
Rút Gói Thẻ Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội nhận Bản Nhạc Số 1 A
Bản Nhạc Số 2 A
Bản Nhạc Số 3 A
Bóng Bản Nhạc A
Bóng Nữ Thần Muse A+
Nữ Thần Muse S+
Nữ Thần Muse S

Sự Kiện 4: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NỮ THẦN MUSE

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Nữ Thần Muse S & 1 Bóng Nữ Thần Muse A+ & 1 Bản Nhạc Số 1 A & 1 Bản Nhạc Số 2 A (Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) 100% Nhận Nữ Thần Muse S+ 1
1 Bản Nhạc Số 1 A & 1 Bản Nhạc Số 2 A & 1 Bản Nhạc Số 3 A (Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) 100% Nhận Nữ Thần Muse S 1
3 Bóng Bản Nhạc A (Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) 100% Nhận Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+  1
4 Bản Nhạc Số 1 A (Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) 100% Nhận Gói 1 Trong 9 Thẻ Nhân Vật S/S+ 1
2 Bản Nhạc Số 2 A (Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) 100% Nhận Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG GHÉP BẢN NHẠC

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần Thưởng
Ghép 2 Bản Nhạc Số Bất Kỳ (1 hoặc 2 hoặc 3) Lv.20 có Cơ Hội Nhận 1 Trong 17 Thẻ Nhân Vật S+ hoặc S Nữ Thần Muse S+
Nữ Thần Muse S
Yêu Hồ S+ 
Yêu Hồ S
Alice Ánh Sáng S+
Alice S+
Alice S
Tôn Ngộ Không S+
Tôn Ngộ Không S
Thiếu Lâm S+
Thiếu Lâm S
Điêu Thuyền S+
Điêu Thuyền S
Seul Ki Áo Dài S+
Seul Ki Áo Dài S
Nixie Nữ Tay Đua S+
Nixie Nữ Tay Đua S

Sự Kiện 6: TẶNG THÊM KIM CƯƠNG KHI MUA VÉ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Nội Dung:
Điểm DanhPhần ThưởngSố Lượng
Lần đầu mua Vé Kim Cương 30 Ngày tặng thêm Kim Cương 200
Lần đầu mua Vé Kim Cương 15 Ngày tặng thêm Kim Cương 200

Sự Kiện 7:THƯỞNG KIM CƯƠNG KHI SỞ HỮU NỮ THẦN MUSE

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Lưu ý: Nhận 1 lần, Thẻ Nhân Vật không biến mất sau khi đổi
Điều Kiện Sỡ HữuPhần ThưởngSố Lượng
Nữ Thần Muse S+ Kim Cương 100
Nữ Thần Muse S Kim Cương 50

Sự Kiện 8: NHẬN THƯỞNG KHI ĐĂNG NHẬP VÀO GAME MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1

Sự Kiện 9: THẮNG PHÁ SẢN 5 LẦN TẠI BẢN ĐỒ TAY THẦN MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày.

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Thắng Phá Sản 5 lần tại Bản Đồ Tay Thần mỗi ngày Kim Cương 20
Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) 1

Sự Kiện 10: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ TAY THẦN MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 1 Thẻ Tay Thần A 1
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 2 Vàng 20,000
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 3 Kẹo Sao 50
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 4 Kim Cương 10
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 5 Kim Cương 20
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 6 Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 1
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 7 Thẻ Tay Thần A 1
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 8 Vàng 50,000
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 9 Kim Cương 30
Thi đấu tại Bản Đồ Tay Thần lần 10 Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 1

Sự Kiện 11: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Lưu Ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 1
Hoàn Thành Hàng Nguyên Liệu Nữ Thần Muse A~A+ 1
Hoàn Thành Du Lịch Kẹo Sao 50

Sự Kiện 12: HOẠT ĐỘNG THU THẬP THẺ TAY THẦN

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10

Lưu Ý: Đổi nhiều lần, Thẻ Tay Thần biến mất sau khi đổi

Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Thẻ Tay Thần A Vàng 20,000
3 Thẻ Tay Thần A Bột Thần Bí 100
7 Thẻ Tay Thần A Kim Cương 100
9 Thẻ Tay Thần A Gói Thẻ S~S+ 1

Sự Kiện 13: TẶNG KIM CƯƠNG KHI VÀO GAME MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 19/10 - 23:59 31/10
 • Lưu Ý:
  • Tạo Mới mỗi ngày
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Kim Cương 100

Sự Kiện 14: TẶNG VÀNG KHI THI ĐẤU 1 TRẬN MỖI NGÀY
(TUẦN 27/10 - 2/11)

 • Thời gian:
  • 19/10 - 23:59 31/10
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Thi đấu 1 trận mỗi ngày tại Bản Đồ bất kỳ Vàng 100,000

Sự Kiện 15: KÉO DÀI SỰ KIỆN NHẬN TAXI SÂN BAY S

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 23/10
 • Lưu ý: Giảm giá Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) từ 100 Kim Cương xuống còn 80 Kim Cương
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
Rút Trang Bị Ưu Đãi có Cơ Hội nhận Taxi Sân Bay S  
Xu Seul Ki Bạc A  
Xu Seul Ki Vàng A+  
4 Xu Seul Ki Vàng A+ (Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) Taxi Sân Bay S 1
4 Xu Seul Ki Bạc A (Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) Rút Trang Bị Hot S 1
3 Xu Seul Ki Bạc A (Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi) Xu Seul Ki Vàng A+ 1
2 Xu Seul Ki Bạc A

(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)

Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1

Sự Kiện 16: ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN THẺ ĐĂNG NHẬP ĐẶC BIỆT (TUẦN 2)

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 26/10
 • Lưu Ý:
  • Tạo Mới mỗi ngày
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) 1

Sự Kiện 17: THU THẬP THẺ ĐĂNG NHẬP ĐẶC BIỆT (TUẦN 2)

 • Thời gian:
  • 19/10 - 16:00 26/10
 • Lưu Ý:
  • Đổi nhiều lần, Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt biến mất sau khi đổi
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Vàng 50,000
3 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Kẹo Sao 50
5 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Kim Cương 300
7 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Gói Thẻ S+ 1