1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự Kiện Tuần 16/10 - 16:00 19/10

Sự Kiện 1: Các Gói Kim Cương

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Gói Sự Kiện:
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói 20 Kim Cương ( Lần Đầu Thưởng Thêm ) Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Gói 50 Kim Cương ( Lần Đầu Thưởng Thêm ) Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Xu Seul Ki Bạc A 1
Vật Liệu Sáng S 1
Gói 100 Kim Cương ( Lần Đầu Thưởng Thêm ) Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Rút Nguyên Liệu Hoạt Động A~A+ 1
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Rút Nguyên Liệu Hoạt Động A~A+ 2
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 2
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Rút Nguyên Liệu Hoạt Động A~A+ 3
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 4

Sự Kiện 2: Các Gói Ưu Đãi Mới

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
Gói Ưu ĐãiPhần ThưởngSố Lượng
Gói Ưu Đãi 1 (2000 gói )
(Không Giới Hạn Số Lần mua)
Rút Trang Bị Hot S 1
Kim Cương 50
Gói Ưu Đãi 2 (1000 gói )
(Không Giới Hạn Số Lần Mua)
Rút Trang Bị Hot S 1
Kim Cương 200

Sự Kiện 3: Rút Trang Bị Ưu Đãi

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Nội Dung:
Điều KiệnPhần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi có cơ hội nhận Taxi Sân Bay S X1
Xu Seul Ki Bạc A X1
Xu Seul Ki Vàng A+ X1

Sự Kiện 4: Thu Thập Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
4 Xu Seul Ki Vàng A+ ( đổi 1 lần / Xu Seul Ki biến mất sau khi đổi thưởng ) Taxi Sân Bây S 1
2 Xu Seul Ki Bạc A ( đổi nhiều lần / Xu Seul Ki biến mất sau khi đổi thưởng ) Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
3 Xu Seul Ki Bạc A ( đổi nhiều lần / Xu Seul Ki biến mất sau khi đổi thưởng ) Xu Seul Ki Vàng A+  1
4 Xu Seul Ki Bạc A ( đổi nhiều lần / Xu Seul Ki biến mất sau khi đổi thưởng ) Rút Trang Bị Hot S 1

Sự Kiện 5: Giảm Giá Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5)

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Nội Dung: Rút Trang Bị Ưu Đãi (5) giảm từ 100 Kim Cương còn 80 Kim Cương

Sự Kiện 6: Sở Hữu Trang Bị Taxi Sân Bay S Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Lưu ý: (chỉ nhận 1 lần, Trang Bị không biến mất sau khi đổi thưởng)
 • Nội Dung:
Sỡ HữuPhần ThưởngSố Lượng
1 Taxi Sân Bay S Kim Cương 50

Sự Kiện 7: Cường Hóa Tối Đa Trang Bị A/A+ Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên +7 Vật Liệu Sáng A + 1

Sự Kiện 8: Đăng Nhập Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập mỗi ngày trong thời gian sự kiện nhận thưởng Rubik Thần Tài 1

Sự Kiện 9: Thi Đấu Mỗi Ngày Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Thi Đấu 1 Ván Rút Trang Bị Ưu Đãi (1) 1
Thi Đấu 2 Ván Rubik Vàng 1
Thi Đấu 3 Ván Rút Trang Bị Ưu Đãi (1) 1
Thi Đấu 4 Ván Bột Thần Bí 50
Thi Đấu 5 Ván Kim Cương 20
Thi Đấu 6 Ván Kim Cương 50
Thi Đấu 7 Ván Rubik Thần Tài 1
Thi Đấu 8 Ván Bột Thần Bí 100
Thi Đấu 9 Ván Kẹo Sao 100
Thi Đấu 10 Ván Kim Cương 100

Sự Kiện 10: Hoàn Thành Cách Thắng Nhận Thưởng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Lưu Ý: 1 lần trong thời gian sự kiện
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hoàn thành bộ ba Rút Nguyên Liệu Hoat Động A~A+ 1
Hoàn thành hàng Rút Trang Bị Ưu Đãi (3) 1
Hoàn thành du lịch Rút Trang Bị Ưu Đãi (3) 1

Sự Kiện 11: X2 Exp Mỗi Ngày

 • Thời gian:
  • 16/10 - 16:00 19/10
 • Nội Dung: Thi đấu mỗi ngày trong thời gian sự kiện vào lúc 18h30 -> 22h30 nhận x2 exp

Sự Kiện 12: Hoạt Động Đào Vàng

 • Thời gian:
  • 16/10 - 18/10
 • Nội Dung:
  • Vào lúc 20:00 -> 22:00 mỗi ngày từ 16/10 đến 18/10, khi chơi bản đồ Thế Giới hoặc Tay Thần sẽ có cơ hội nhận được Vàng khi đến các khu vực tương ứng trong bản đồ

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày, Số Vàng của từng khu vực trên Bản Đồ có thể thay đổi theo từng trận đấu.