1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự Kiện Tuần 12/10 - 16/10

Sự Kiện 1: THÊM GÓI THẺ LÔ TÔ VÀO GÓI 200 KIM CƯƠNG & 500 KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10
 • Gói Sự Kiện:
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 2
Rương 8 Trang Bị S 1
Gói Thẻ Lô Tô 3
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 4
Rương 8 Trang Bị S 2
Gói Thẻ Lô Tô 5

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN MỚI

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10
Gói Ưu ĐãiPhần ThưởngSố Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Gói Thẻ Lô Tô 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 800
Gói Thẻ Lô Tô 3
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 2000
Gói Thẻ Lô Tô 5

Sự Kiện 3: HOẠT ĐỘNG RÚT ĐẶC BIỆT

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10
 • Nội Dung:
Điều KiệnPhần Thưởng
Rút đặc biệt bằng 5 chìa khóa hoặc 10 Kim Cương Có Cơ Hội nhận Thẻ Lô Tô 1
Có Cơ Hội nhận Thẻ Lô Tô 2
Có Cơ Hội nhận Thẻ Lô Tô 3
Có Cơ Hội nhận Thẻ Lô Tô 4
Có Cơ Hội nhận Thẻ Lô Tô 5
Có Cơ Hội nhận Thẻ Lô Tô 8

Sự Kiện 4: HOẠT ĐỘNG THU THẬP THẺ LÔ TÔ

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10
 • Lưu ý: Đổi nhiều lần, Thẻ Lô Tô biến mất sau khi đổi.
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
3 Thẻ Lô Tô 8 và 1 Thẻ Lô Tô 1 Gói 8 Thẻ Nhân Vật S+
(Nhận ngẫu nhiên 1 trong 8 Thẻ Nhân Vật S+, trong đó có Yêu Hồ S+)
1
3 Thẻ Lô Tô 8 và 1 Thẻ Lô Tô 2 Gói 8 Thẻ Nhân Vật S~S+
(Nhận ngẫu nhiên 1 trong 8 Thẻ Nhân Vật S hoặc S+, trong đó có Yêu Hồ S+)
1
3 Thẻ Lô Tô 8 và 1 Thẻ Lô Tô 3 Gói 8 Thẻ Nhân Vật S
(Nhận ngẫu nhiên 1 trong 8 Thẻ Nhân Vật S, trong đó có Yêu Hồ S)
 1
3 Thẻ Lô Tô 8 và 1 Thẻ Lô Tô 4 Vàng 500.000
3 Thẻ Lô Tô 8 và 1 Thẻ Lô Tô 5 Vàng 200.000

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP THẺ LÔ TÔ NHẬN NIXIE NỮ TAY ĐUA S+

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10
 • Lưu ý: Đổi 1 lần, Thẻ Lô Tô biến mất sau khi đổi
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Thẻ Lô Tô 8 & 1 Thẻ Lô Tô 3 & 1 Thẻ Lô Tô 4 & 1 Thẻ Lô Tô 5 Nixie Nữ Tay Đua S+ 1

Sự Kiện 6: ĐIỂM DANH 7 NGÀY NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian:
  • 12/10 - 19/10
 • Nội Dung:
Điểm DanhPhần ThưởngSố Lượng
Điểm Danh ngày 1 Vàng 30.000
Điểm Danh ngày 2 Kim Cương 50
Điểm Danh ngày 3 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Điểm Danh ngày 4 Gói Thẻ Ưu Đãi (+3) 1
Điểm Danh ngày 5 Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Điểm Danh ngày 6 Vàng 100.000
Điểm Danh ngày 7 Kim Cương 100

Sự Kiện 7: TĂNG ĐIỂM QUÀ

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Điểm Quà 100
Tặng Cỏ Bốn Lá Điểm Quà 5
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng Điểm Quà 15

Sự Kiện 8: NHẬN KIM CƯƠNG KHI TẶNG CỎ BỐN LÁ VÀNG

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10

Lưu Ý: Kim Cương tự động tăng

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 1 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 2 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 3 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 4 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 5 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 6 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 7 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 8 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 9 Kim Cương 2
Tặng Cỏ Bốn Lá Vàng lần 10 Kim Cương 2

Sự Kiện 9: THẮNG PHÁ SẢN 5 LẦN TẠI BẢN ĐỒ TAY THẦN MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 16/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Thắng Phá Sản 5 lần tại Bản Đồ Tay Thần mỗi ngày Kim Cương 30
Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 1) 1

Sự Kiện 10: ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN THƯỞNG
(TUẦN 12/10 - 19/10)

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 19/10
 • Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 1) 1

Sự Kiện 11: THU THẬP THẺ ĐĂNG NHẬP ĐẶC BIỆT
(TUẦN 12/10 - 19/10)

 • Thời gian:
  • 12/10 - 16:00 19/10
 • Lưu Ý: Đổi nhiều lần, Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt biến mất sau khi đổi
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 1) Vàng 50.000
3 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 1) Kẹo Sao 50
5 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 1) Kim Cương 200
7 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 1) Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ 1

Sự Kiện 12: ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN THƯỞNG
(TUẦN 20/10 - 26/10)

 • Thời gian:
  • 20/10 - 16:00 26/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) 1

Sự Kiện 13: THU THẬP THẺ ĐĂNG NHẬP ĐẶC BIỆT
(TUẦN 20/10 - 26/10)

 • Thời gian:
  • 20/10 - 16:00 26/10
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Vàng 50.000
3 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Kẹo Sao 50
5 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Kim Cương 300
7 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 2) Gói Thẻ Nhân Vật S+ 1

Sự Kiện 14: ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN THƯỞNG
(TUẦN 27/10 - 2/11)

 • Thời gian:
  • 27/10 - 16:00 2/11
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 3) 1

Sự Kiện 15: THU THẬP THẺ ĐĂNG NHẬP ĐẶC BIỆT
(TUẦN 27/10 - 2/11)

 • Thời gian:
  • 27/10 - 16:00 2/11
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
1 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 3) Vàng 50.000
3 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 3) Kẹo Sao 50
5 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 3) Kim Cương 300
7 Thẻ Đăng Nhập Đặc Biệt (Tuần 3) Gói Thẻ Nhân Vật S+ 1