1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự Kiện Tuần 10/10 - 16/10

Sự Kiện Tuần

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10
 • Gói Sự Kiện:
 
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 2
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 4
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 2
Rương 8 Trang Bị S 1
Gói 500 Kim Cương) Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Nguyên Liệu Hoạt Động A~S 4
Rương 8 Trang Bị S 2

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Vé Du Lịch S 1
Kim Cương 50
Vàng 100.000
Rút Vật Liệu Sáng 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Huy Hiệu S 1
Kim Cương 100
Vàng 100.000
Rút Trang Bị Hot S 1
Rút Vật Liệu Sáng 2
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Mũ Tay Đua S 1
Kim Cương 100
Vàng 300.000
Rút Trang Bị Hot S 2
Rút Vật Liệu Sáng 4

Sự Kiện 3: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10
 • Nội Dung:
Điều KiệnPhần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi Có Cơ Hội nhận Loa Chiến Thắng S
Có Cơ Hội nhận Mảnh Loa Chiến Thắng A
Có Cơ Hội nhận Mèo Chiêu Tài S 
Có Cơ Hội nhận Mảnh Mèo Chiêu Tài A

Sự Kiện 4: GHÉP TRANG BỊ

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10
 • Nội Dung:
  • Mảnh Loa Chiến Thắng A Lv.7 Ghép Trang Bị A bất kỳ Lv.7 100% nhận được Mảnh Loa Chiến Thắng A+
  • Mảnh Loa Chiến Thắng A+ Lv.7 Ghép Trang Bị A+ bất kỳ Lv.7 100% nhận được Loa Chiến Thắng S
  • Mảnh Mèo Chiêu Tài A Lv.7 Ghép Trang Bị A bất kỳ Lv.7 100% nhận được Mảnh Mèo Chiêu Tài A+
  • Mảnh Mèo Chiêu Tài A+ Lv.7 Ghép Trang Bị A+ bất kỳ Lv.7 100% nhận được Mèo Chiêu Tài S

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10
 • Lưu ý: Đối nhiều lần, Vật Phẩm biến mất sau khi nhận thưởng
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
3 Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S Vàng 100.000
5 Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S Rút Trang Bị Ưu Đãi 5
8 Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S Túi Hoàng Kim S 1

Sự Kiện 6: THU THẬP LOA CHIẾN THẮNG S & MÈO CHIÊU TÀI S

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10
 • Nội Dung:
Thu ThậpPhần ThưởngSố Lượng
Loa Chiến Thắng S Rubik Theo Bậc 1
Mèo Chiêu Tài S Rubik Theo Bậc 1
Loa Chiến Thắng S & Mèo Chiêu Tài S Rubik Theo Bậc 1
Lưu Ý: Đối 1 lần, Vật Phẩm không biến mất sau khi nhận thưởng

Sự Kiện 7: ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày.

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng Rubik Vàng 1
Bột Thần Bí 30
Vé Thương Gia 5
Vé Đại Gia 5

Sự Kiện 8: HOẠT ĐỘNG THI ĐẤU NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Chơi 1 ván Bản Đồ Tay Thần Rút Trang Bị Ưu Đãi (+1) 1
Chơi 2 ván Bản Đồ Tay Thần Rubik Vàng 1
Chơi 3 ván Bản Đồ Tay Thần Rút Trang Bị Ưu Đãi (+1) 1
Chơi 4 ván Bản Đồ Tay Thần Bột Thần Bí 50
Chơi 5 ván Bản Đồ Tay Thần Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S 1
Chơi 6 ván Bản Đồ Tay Thần Kim Cương 50
Chơi 7 ván Bản Đồ Tay Thần Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S 1
Chơi 8 ván Bản Đồ Tay Thần Rubik Kim Cương 2 Phần Thưởng 1
Chơi 9 ván Bản Đồ Tay Thần Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S 1
Chơi 10 ván Bản Đồ Tay Thần Kim Cương 100

Sự Kiện 9: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian:
  • 10/10 - 14:00 16/10

Lưu Ý: Tạo mới 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.

Hoàn ThànhPhần ThưởngSố Lượng
Chiến thắng Hoàn Thành Bộ Ba Nguyên Liệu Đổi Trang Bị S 1
Chiến thắng Hoàn Thành Hàng Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Chiến thắng Hoàn Thành Du Lịch Rubik Kim Cương 2 Phần Thưởng 1

Sự Kiện 10: X2 EXP SAU MỖI TRẬN ĐẤU MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 10/10 - 16/10
Thời GianPhần Thưởng
18:00 - 22:30 ngày 10/10/2018 x2 EXP
18:00 - 22:30 ngày 11/10/2018 x2 EXP
18:00 - 22:30 ngày 12/10/2018 x2 EXP
18:00 - 22:30 ngày 13/10/2018 x2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 14/10/2018 x2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 15/10/2018 x2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 16/10/2018 x2 EXP

Sự Kiện 11: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 16/10
Hoàn ThànhPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Vàng 10.000
Chơi Bản Đồ Tay Thần 1 lần Kim Cương 100
Gửi Cỏ Bốn Lá 5 lần Kẹo Sao 50
Đăng nhập vào game mỗi ngày Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Chơi Bản Đồ Thế Giới 3 lần Rút Trang Bị Ưu Đãi (+1) 1
Chơi tất cả Bản Đồ 3 lần Vàng 20.000
Đăng nhập vào game mỗi ngày Kim Cương 50
Rút Gói Thẻ Nhân Vật từ Cửa Hàng Bột Thần Bí 50
Chơi Bản Đồ Tay Thần 3 lần Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Đăng nhập vào game mỗi ngày Bột Thần Bí 50
Rút Trang Bị từ cửa hàng Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Giải Rubik 1 lần Vàng 50.000
Đăng nhập vào game mỗi ngày Gói Thẻ Nguyên Liệu A-S 1
Chơi 3 lần bản đồ Thế Giới Kim Cương 50
Đấu đội 2 lần Bột Thần Bí 100
Đăng nhập vào game mỗi ngày Vàng 100.000
Hoàn thành du lịch 1 lần Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Hoàn thành hàng 2 lần Rubik Theo Bậc 1
Đăng nhập vào game mỗi ngày Rút Trang Bị Ưu Đãi (+3) 1
Thắng 10 lần Gói Thẻ Nhân Vật Hot S+ 1

Sự Kiện 12: LOẠN ĐẤU

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 16/10

Lưu Ý: Trang Bị Loạn Đấu chỉ nhận 1 lần, chỉ được kích hoạt ở Bản Đồ Thế Giới và trong thời gian sự kiện

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game trong thời gian sự kiện nhận 4 Trang Bị Loạn Đấu [Loạn Đấu] Mũ Tay Đua S 1
[Loạn Đấu] Huy Hiệu S 1
[Loạn Đấu] Vé Số Độc Đắc S 1
[Loạn Đấu] Vé Du Lịch Vàng S 1
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 287/QĐ-BTTTT cấp ngày 05/03/2018 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.