1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần [10/01- 16:00 17/01]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
Gói Kim Cương Phần Thưởng  Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Cao (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu Odin A~A+ 1
Gói Thẻ Cao (+5) 1
Gói 100 Kim Cương
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Odin S 1
Nguyên Liệu Odin A~A+ 2
Gói Thẻ Cao (+5) 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Odin S 1
Nguyên Liệu Odin A~A+ 4
Gói Thẻ Cao (+5) 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Odin S 1
Nguyên Liệu Odin A~A+ 8
Gói Thẻ Cao (+5) 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Odin S+ 1
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 10
Gói 1500 Kim Cương Kim Cương 1500
Kim Cương tặng 1500
Rubik Chọn Trang Bị S 1
Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 10

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000
Kim Cương 100
Nguyên Liệu Odin A~A+ 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Nguyên Liệu Odin A~A+ 2
Nguyên Liệu Thỏa Thuận Cuối A 1
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 400
Thần Binh A+ 1
Nguyên Liệu Odin A~A+ 2
Nguyên Liệu Thỏa Thuận Cuối A 1
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 600
Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ 1

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ CAO

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Cao bất kỳ có Cơ Hội Nhận Odin S
Odin S+
Thần Binh A+
Bóng Odin 1 A
Bóng Odin 2 A

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Thỏa Thuận Cuối S
Mảnh Thỏa Thuận Cuối 1 A
Mảnh Thỏa Thuận Cuối 2 A

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Odin S & 2 Thần Binh A+ & 3 Bóng Odin 1 A & 5 Bóng Odin 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Odin S+ 1
2 Bóng Odin 1 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Kẹo Sao 50
3 Bóng Odin 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
2 Mảnh Thỏa Thuận Cuối 1 A & 4 Mảnh Thỏa Thuận Cuối 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Thỏa Thuận Cuối S 1
1 Mảnh Thỏa Thuận Cuối 1 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
[Sự Kiện] Vinh Quang S 1
2 Mảnh Thỏa Thuận Cuối 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 6: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ GÓI THẺ NHÂN VẬT S~S+

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: Xem Cách Nhận Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ từ Sự Kiện 2
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ sẽ có Cơ Hội Nhận 1 Trong các Thẻ Nhân Vật Vĩnh Viễn sau:  Chloe S+ hoặc S
Alan Hacker S+ hoặc S
Haruna & Sakura S+ hoặc S
Jeanne S+ hoặc S
Alice Ánh Sáng S+ hoặc S

Sự Kiện 7: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ RUBIK CHỌN TRANG BỊ S

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: Xem Cách Nhận Rubik Chọn Trang Bị S từ Sự Kiện 1
 • Nội dung: 
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Rubik Chọn Trang Bị S sẽ được Chọn 1 Trong 5 Trang Bị S Vĩnh Viễn sau: Mèo Chiêu Tài S
Bản Vẽ Kỳ Quan S
Viên Bi Lốc Xoáy S
Mũ Tay Đua S
Túi Hoàng Kim S

Sự Kiện 8: TÁI GHÉP TRANG BỊ S+ BẰNG [SỰ KIỆN] VINH QUANG S

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: 
  • Chỉ áp dụng khi Tái Ghép bằng [Sự Kiện] Vinh Quang S Trong Thời Gian Sự Kiện.
  • Xem Cách Nhận [Sự Kiện] Vinh Quang S từ Sự Kiện 5
 • Nội dung
Điều Kiện Phần Thưởng
Tái Ghép Trang Bị S+ bằng [Sự Kiện] Vinh Quang S có Cơ Hội nhận 1 trong các Kỹ Năng Phụ sau: Khi đặt chân đến Kỳ Quan của mình, có 30% tỉ lệ kéo đối thủ ở trước và sau Kỳ Quan 3 ô vào Kỳ Quan đó và thu 50% Phí tham quan
Tăng 20% Ngân Phiếu mỗi lần qua ô Xuất Phát
Tăng 20% Ngân Phiếu đầu trận
Khi đối thủ đến vị trí đang đứng, lấy đi 10% Ngân Phiếu
Nhận thêm 20% Ngân Phiếu khi vay
Nhận 30% Phí xây khi đến khu vực của mình
50% Nhận Thẻ May Mắn khi lần đầu tiên đến ô Cơ Hội

Sự Kiện 9: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 10: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Nguyên Liệu Odin A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Kim Cương 20
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Nguyên Liệu Odin A~A+ 3
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Bột Thần Bí 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Rút Trang Bị Ưu Đãi 3
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Vàng 50,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Kẹo Sao 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 11: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: 
  • Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Kim Cương 30
Hoàn Thành Hàng Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Hoàn Thành Du Lịch Nguyên Liệu Odin A~A+ 5

Sự Kiện 12: THẮNG 1 TRẬN BẢN ĐỒ BẤT KỲ

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Lưu ý: 
  • Tạo Mới mỗi ngày
  • Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng 1 trận tại Bản Đồ bất kỳ Kim Cương 20
Nguyên Liệu Odin A~A+ 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 13:ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 11/01 - 14/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 11/01 Gói Thẻ Cao (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 12/01 Kim Cương 100
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 13/01 Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 14/01 Kim Cương 100

Sự Kiện 14: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 10/01 - 17/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
10/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
11/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
11/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
12/01: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
12/01: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
13/01: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
13/01: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
14/01: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
14/01: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
15/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
15/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
16/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
16/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
17/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 15: NHẬN NGUYÊN LIỆU SỰ KIỆN TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
4000 Kẹo Sao Nguyên Liệu Odin A~A+ 5
1000 Kẹo Sao Nguyên Liệu Odin A~A+ 1

Sự Kiện 16: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 10/01 - 17/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
10/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
11/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
11/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
12/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
12/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
13/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
13/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
14/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
14/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
15/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
15/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
16/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
16/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
17/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương

Sự Kiện 17: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 10/01 - 16:00 17/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Rút Trang Bị S 1
Nhiệm Vụ 2: Sở hữu Trang Bị S từ Rút Trang Bị S Vàng 30,000
Nhiệm Vụ 3: Cường Hóa Trang Bị S lên cấp +7 Cực Quang S 1
Nhiệm Vụ 4: Chơi 3 trận Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Nhiệm Vụ 5: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kim Cương 30
Nhiệm Vụ 6: Cường Hóa Cực Quang S lên cấp +7 Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 7: Nhận Trang Bị S+ Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 8: Chơi 3 trận Bản Đồ Châu Á Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 9: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kẹo Sao 100
Nhiệm Vụ 10: Tặng Cỏ Bốn Lá 5 lần Vật Liệu Sáng S 1
Nhiệm Vụ 11: Tái Ghép Trang Bị S+ Vàng 150,000
Nhiệm Vụ 12: Hoàn Thành Bộ Ba 1 lần Rubik Theo Bậc 1

Sự Kiện 18: CHỈ SỐ THUỘC TÍNH XÚC XẮC TIA CHỚP

 • Thời gian:
  • 10/01
 • Nội dung:
  • Chỉ Số Thuộc Tính Xúc Xắc Tia Chớp khi đạt cấp 10 quay lại như sau:
   • Thẻ May Mắn: 29p
   • Giảm Phí Xây: 29p
   • Chính Xác: 29p
   • Giảm Phí Mua: 29p
   • Tăng Lẻ/Chẵn: 1