1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần [06/12 – 16:00 13/12]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Nguyên Liệu Daniel A~A+ 1
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 2
Nguyên Liệu Daniel A~A+ 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Daniel S Lv.1 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 4
Nguyên Liệu Daniel A~A+ 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Daniel S Lv.1 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Nguyên Liệu Daniel A~A+ 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Daniel S+ 1
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 10

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 300
Vàng 2,000,000
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 2000 Gói
Nguyên Liệu Mũ Tốc Độ A~A+ 3
Kim Cương 300
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 500 Gói
Cực Quang S 1
Nguyên Liệu Daniel A~A+ 3
Kim Cương 1,000
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Vàng 2,000,000
Gói Khuyến Mãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Gói Thẻ Ưu Đãi 3
Rút Trang Bị Ưu Đãi 3
Gói Khuyến Mãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 600
Gói Thẻ Ưu Đãi 5
Rút Trang Bị Ưu Đãi 5

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Máy Vi Tính A+
Đồng Hồ A+
Xúc Xắc A
Danniel S
Danniel S+

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Mảnh Mũ Tốc Độ 1 A
Mảnh Mũ Tốc Độ 2 A
Mảnh Mũ Tốc Độ A+

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Daniel S & Máy Vi Tính A+ & 3 Đồng Hồ A+ & 6 Xúc Xắc A
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Daniel S+ 1
1 Đồng Hồ A+
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
1 Xúc Xắc A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Vàng 50,000
2 Mảnh Mũ Tốc Độ A+
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Mũ Tốc Độ S 1
4 Mảnh Mũ Tốc Độ 1 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 1
6 Mảnh Mũ Tốc Độ 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Vinh Quang S [06/12 - 13/12] 1

Sự Kiện 6: NHẬN THƯỞNG KHI SỞ HỮU NHÂN VẬT MỚI & TRANG BỊ MỚI

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Chú ý: Nhận 1 lần, Nhân Vật & Trang Bị không biến mất sau khi đổi.
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Daniel S Kim Cương 100
Mũ Tốc Độ S Kim Cương 100
Mũ Tốc Độ S+ Kim Cương 200

Sự Kiện 7: GIẢM GIÁ GÓI THẺ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Gói Thẻ Giá Cũ Giá Mới
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 100 Kim Cương 70 Kim Cương
Gói Thẻ Ưu Đãi (+10) 190 Kim Cương 100 Kim Cương

Sự Kiện 8: HOẠT ĐỘNG GHÉP

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Ghép 2 Thẻ Xúc Xắc A Lv.20 có Cơ Hội Nhận Đồng Hồ A+
Daniel S
Thẻ Nhân Vật A+ bất kỳ

Sự Kiện 9: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Lưu ý: Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 10: TÁI GHÉP TRANG BỊ S+ BẰNG [06/12 - 13/12] VINH QUANG S

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng
Tái Ghép Trang Bị S+ bằng [06/12 - 13/12] Vinh Quang S có Cơ Hội nhận 1 trong 5 Kỹ Năng Phụ sau: Khi đặt chân đến Kỳ Quan của mình, có tỉ lệ kéo đối thủ ở trước và sau Kỳ Quan 3 ô vào Kỳ Quan đó và thu 50% Phí tham quan
50% vô hiệu hóa Thẻ Thiên Sứ sử dụng trên Kỳ Quan của mình
Tăng ngân phiếu đầu trận
Khi đối thủ đến vị trí mình, lấy đi Ngân Phiếu
Nhận thêm tiền khi vay

Sự Kiện 11: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Rút Vật Liệu Sáng 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Kim Cương 20
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Vàng 50,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Kim Cương 30
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Rút Vật Liệu Sáng 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Rubik Kim Cương 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 12: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Lưu ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Nguyên Liệu Daniel A~A+ 1
Hoàn Thành Hàng Vàng 50,000
Hoàn Thành Du Lịch Rubik Kim Cương 1

Sự Kiện 13: THẮNG BẢN ĐỒ CHÂU Á

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Lưu ý: 
  • Tạo Mới mỗi ngày
  • Mỗi ngày nhận tối đa 3 lần
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng trận tại Bản Đồ Châu Á lần 1 Kim Cương 20
Thắng trận tại Bản Đồ Châu Á lần 2 Kim Cương 20
Thắng trận tại Bản Đồ Châu Á lần 3 Kim Cương 20

Sự Kiện 14: ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 7/12 - 13/12
 • Lưu ý: Phần Thưởng EXP x2 nhận được khi Thi đấu vào ngày 09/12 lúc 12:00 ~ 14:00
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập vào game ngày 07/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 Gói Thẻ Ưu Đãi 5
Đăng nhập vào game ngày 08/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 Kim Cương 80
Đăng nhập vào game ngày 09/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 EXP x2 1
Đăng nhập vào game ngày 10/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 Vàng 50,000
Đăng nhập vào game ngày 11/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 Rút Trang Bị Ưu Đãi 5
Đăng nhập vào game ngày 12/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 Kim Cương 80
Đăng nhập vào game ngày 13/12 - lúc 12:00 ~ 14:00 Cực Quang S 1

Sự Kiện 15: VÀO GAME MỖI NGÀY - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Thẻ Cỏ Bốn Lá Vàng S 1

Sự Kiện 16: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 06/12 - 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng
06/12: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
07/12: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
07/12: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
08/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
08/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
09/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
09/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
10/12: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
10/12: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
11/12 Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
11/12 Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
12/12 Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
12/12 Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
13/12: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 17: NHẬN NGUYÊN LIỆU SỰ KIỆN TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
3000 Kẹo Sao Nguyên Liệu Daniel A~A+ 1
2500 Kẹo Sao Nguyên Liệu Mũ Tốc Độ A~A+ 1

Sự Kiện 18: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 2: Chơi 1 trận Kim Cương 100
Nhiệm Vụ 3: Tặng Cỏ Bốn Lá 5 lần Kẹo Sao 500
Nhiệm Vụ 4: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Gói Thẻ Ưu Đãi (+3) 1
Nhiệm Vụ 5: Chơi Bản Đồ Thế Giới 3 lần Rút Trang Bị Ưu Đãi (+3) 1
Nhiệm Vụ 6: Cường Hóa Thẻ Nhân Vật S lên cấp tối đa Kim Cương 200
Nhiệm Vụ 7: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Nhiệm Vụ 8: Chơi 1 trận Bản Đồ Châu Á Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 9: Chơi 3 trận Kim Cương 300

Sự Kiện 19: CHƠI 1 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ CHÂU Á CUỐI TUẦN - NHẬN THẺ LỄ HỘI

 • Thời gian:
  • 17/11 - 09/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 17/11 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 18/11 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 24/11 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 25/11 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 01/12 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 02/12 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 08/12 (Thứ 7) Thẻ Lễ Hội A+ 1
Chơi 1 trận tại Bản Đồ Châu Á vào ngày 09/12 (Chủ Nhật) Thẻ Lễ Hội A+ 1

Sự Kiện 20: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ THẺ LỄ HỘI

 • Thời gian:
  • 17/11 - 09/12
 • Lưu ý: 
  • Nhận 1 lần, Thẻ Lễ Hội không biến mất sau khi nhận
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 50,000
2 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 100
3 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 100,000
4 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 200
5 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 100,000
6 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 300
7 Thẻ Lễ Hội A+ Vàng 100,000
8 Thẻ Lễ Hội A+ Kim Cương 400

Sự Kiện 21: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ THẺ CỎ BỐN LÁ VÀNG

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Thẻ Cỏ Bốn Lá Vàng S
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Kim Cương 50
3 Thẻ Cỏ Bốn Lá Vàng S
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Vàng 200,000
5 Thẻ Cỏ Bốn Lá Vàng S
(Đổi 1 lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
[Trải nghiệm] Rubik Chọn Nhân Vật S+ 1

Sự Kiện 22: NHẬN NHÂN VẬT HOT S+ TỪ [TRẢI NGHIỆM] RUBIK CHỌN NHÂN VẬT S+

 • Thời gian:
  • 06/12 - 16:00 13/12
 • Lưu ý: Nhân Vật S+ Trải Nghiệm chỉ sử dụng trong 1 ngày, không thể cường hóa, không thể ghép lại, có thể bán lấy Vàng sau khi hết hạn
Điều Kiện Phần Thưởng
Giải [Trải nghiệm] Rubik Chọn Nhân Vật S+ được chọn 1 trong 5 Nhân Vật S+ Trải Nghiệm sau: Thần Nông Demeter S+
Wang So S+
Nữ Thần Muse S+
Phù Thủy Bí Ngô Rosekin S+
Yêu Hồ S+

Sự Kiện 23: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 06/12 - 13/12
Điều Kiện Phần Thưởng
06/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
07/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
07/12: Từ 11:00 đến 12:00 Chế Độ Kim Cương
08/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
08/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
09/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
09/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
10/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
10/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
11/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
11/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
12/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
12/12: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
13/12: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương