1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự Kiện Tuần [04/10 - 10/10]

Sự Kiện Tuần

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
 • Gói Sự Kiện:
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Võ Tắc Thiên S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Võ Tắc Thiên S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 2
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM) Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Võ Tắc Thiên S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 4
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Võ Tắc Thiên S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 4
Gói Thẻ Nguyên Liệu Thiếu Lâm A - A+ 1
Gói 500 Kim Cương) Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Võ Tắc Thiên S Lv.20 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Gói Thẻ Nguyên Liệu Thiếu Lâm A - A+ 2
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Võ Tắc Thiên S+ 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Gói Thẻ Nguyên Liệu Thiếu Lâm A - A+ 4
Gói 1500 Kim Cương Kim Cương 1500
Kim Cương tặng 1500
Võ Tắc Thiên S+ 1
Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 8
Gói Thẻ Nguyên Liệu Thiếu Lâm A - A+ 6

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
Gói Kim CươngPhần ThưởngSố Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 100
Vàng 50.000
Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Vàng 100.000
Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 3

Sự Kiện 3: GÓI THẺ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
 • Nội Dung:
GÓI THẺ ƯU ĐÃIPhần Thưởng
Mua Gói Thẻ Ưu Đãi Có cơ hội nhận Võ Tắc Thiên S
Có cơ hội nhận Võ Tắc Thiên S+
Có cơ hội nhận Thiếu Lâm S
Có cơ hội nhận Thiếu Lâm S+
Có cơ hội nhận Tàng Kinh Các A+
Có cơ hội nhận Giáng Long Côn A
Có cơ hội nhận Dịch Cân Kinh A

Sự Kiện 4: GHÉP THẺ NHÂN VẬT

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
 • Nội Dung:
  • Võ Tắc Thiên S Lv.25 Ghép Thẻ Nhân Vật S bất kỳ Lv.25 100% nhận được Võ Tắc Thiên S+.
  • Giáng Long Côn A Lv.20 Ghép Thẻ Nhân Vật A bất kỳ Lv.20 Có cơ hội nhận được Võ Tắc Thiên S HOẶC Tàng Kinh Các A+ HOẶC Thẻ nhân vật A+ bất kỳ.
  • Dịch Cân Kinh A Lv.20 Ghép Thẻ Nhân Vật A bất kỳ Lv.20 Có cơ hội nhận được Võ Tắc Thiên S HOẶC Tàng Kinh Các A+ HOẶC Thẻ nhân vật A+ bất kỳ

Sự Kiện 5: THU THẬP THẺ NHÂN VẬT

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
 • Nội Dung:
GÓI THẺ ƯU ĐÃIPhần Thưởng
100% nhận được Thiếu Lâm S+ 1 Võ Tắc Thiên S+
1 Tàng Kinh Các A+
1 Giáng Long Côn A
1 Dịch Cân Kinh A
Lưu Ý: Đối 1 lần, Vật Phẩm không biến mất sau khi nhận thưởng

Sự Kiện 6: THU THẬP VÕ TẮC THIÊN S+ & THIẾU LÂM

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
 • Nội Dung:
  • 1 Võ Tắc Thiên S+ + 1 Thiếu Lâm S+ = 300 Kim Cương
Lưu Ý: Đối 1 lần, Vật Phẩm không biến mất sau khi nhận thưởng

Sự Kiện 7: ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY NHẬN QUÀ HẤP DẪN

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày.

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập nhận thưởng mỗi ngày Cỏ Bốn Lá 10
Rubik Vàng 1
Bột Thần Bí 30
Vé Thương Gia 5
Vé Đại Gia 5

Sự Kiện 8: HOẠT ĐỘNG THI ĐẤU NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Chơi 1 ván Bản Đồ Tay Thần Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Chơi 2 ván Bản Đồ Tay Thần Vàng 30.000
Chơi 3 ván Bản Đồ Tay Thần Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Chơi 4 ván Bản Đồ Tay Thần Vàng 30.000
Chơi 5 ván Bản Đồ Tay Thần Gói Thẻ Ưu Đãi (+3) 1
Chơi 6 ván Bản Đồ Tay Thần Kim Cương 20
Chơi 7 ván Bản Đồ Tay Thần Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Chơi 8 ván Bản Đồ Tay Thần Vàng 50.000
Chơi 9 ván Bản Đồ Tay Thần Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Chơi 10 ván Bản Đồ Tay Thần Kim Cương 50

Sự Kiện 9: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10.

Lưu Ý: Tạo mới 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.

Hoàn ThànhPhần ThưởngSố Lượng
Chiến thắng Hoàn Thành Bộ Ba Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Chiến thắng Hoàn Thành Hàng Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Chiến thắng Hoàn Thành Du Lịch Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1

Sự Kiện 10: X2 RP & X2 EXP SAU MỖI TRẬN THẮNG MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10
Thời GianPhần Thưởng
18:30 - 22:30 ngày 4/10/2018 x2 RP & X2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 5/10/2018 x2 RP & X2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 6/10/2018 x2 RP & X2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 7/10/2018 x2 RP & X2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 8/10/2018 x2 RP & X2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 9/10/2018 x2 RP & X2 EXP
18:30 - 22:30 ngày 10/10/2018 x2 RP & X2 EXP

Sự Kiện 11: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 16/10
Hoàn ThànhPhần ThưởngSố Lượng
Đăng nhập vào game mỗi ngày Vàng 10.000
Chơi Bản Đồ Tay Thần 1 lần Kim Cương 100
Gửi Cỏ Bốn Lá 5 lần Kẹo Sao 50
Đăng nhập vào game mỗi ngày Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Chơi Bản Đồ Thế Giới 3 lần Rút Trang Bị Ưu Đãi (+1) 1
Chơi tất cả Bản Đồ 3 lần Vàng 20.000
Đăng nhập vào game mỗi ngày Kim Cương 50
Rút Gói Thẻ Nhân Vật từ Cửa Hàng Bột Thần Bí 50
Chơi Bản Đồ Tay Thần 3 lần Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Đăng nhập vào game mỗi ngày Bột Thần Bí 50
Rút Trang Bị từ cửa hàng Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Giải Rubik 1 lần Vàng 50.000
Đăng nhập vào game mỗi ngày Gói Thẻ Nguyên Liệu A-S 1
Chơi 3 lần bản đồ Thế Giới Kim Cương 50
Đấu đội 2 lần Bột Thần Bí 100
Đăng nhập vào game mỗi ngày Vàng 100.000
Hoàn thành du lịch 1 lần Rubik Kim Cương [2 phần thưởng] 1
Hoàn thành hàng 2 lần Rubik Theo Bậc 1
Đăng nhập vào game mỗi ngày Rút Trang Bị Ưu Đãi (+3) 1
Thắng 10 lần Gói Thẻ Nhân Vật Hot S+ 1

Sự Kiện 12: THẮNG 1 VÁN BẢN ĐỒ TAY THẦN MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 04/10 - 14:00 10/10

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều KiệnPhần Thưởng
Thắng 1 Ván Bản Đồ Tay Thần mỗi ngày Rubik Kim Cương [2 phần thưởng]

Sự Kiện 13: NHẬN NGAY 100 KIM CƯƠNG MỖI NGÀY KHI THI ĐÁU 5 TRẬN THƯƠNG GIA & 5 TRẬN ĐẠI GIA

  • Thời gian:
   • 04/10 - 14:00 10/10
Hoàn ThànhPhần ThưởngSố Lượng
Chơi trận Thương Gia lần 1 Kim Cương 10
Chơi trận Thương Gia lần 2 Kim Cương 10
Chơi trận Thương Gia lần 3 Kim Cương 10
Chơi trận Thương Gia lần 4 Kim Cương 10
Chơi trận Thương Gia lần 5 Kim Cương 10
Chơi trận Đại Gia lần 1 Kim Cương 10
Chơi trận Đại Gia lần 2 Kim Cương 10
Chơi trận Đại Gia lần 3 Kim Cương 10
Chơi trận Đại Gia lần 4 Kim Cương 10
Chơi trận Đại Gia lần 5 Kim Cương 10
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 287/QĐ-BTTTT cấp ngày 05/03/2018 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.