1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần [03/01 - 16:00 10/01]

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Gói Thẻ Cao (+1) 1
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu Ares A~A+ 1
Gói Thẻ Cao (+5) 1
Gói 100 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Nguyên Liệu Ares A~A+ 2
Gói Thẻ Cao (+5) 2
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Ares S 1
Nguyên Liệu Ares A~A+ 4
Gói Thẻ Cao (+5) 4
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Ares S 1
Nguyên Liệu Ares A~A+ 8
Gói Thẻ Cao (+5) 8
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Ares S+ 1
Rút Vật Liệu Sáng A~S+ 10
Gói 1500 Kim Cương Kim Cương 1500
Kim Cương tặng 1500
Rubik Chọn Nhân Vật S+ 1
Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 10

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000
Kim Cương 100
Nguyên Liệu Ares A~A+ 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Nguyên Liệu Ares A~A+ 2
Nguyên Liệu Vé Đồng Hành A 1
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 400
Đồ Trang Trí A+ 1
Nguyên Liệu Ares A~A+ 2
Nguyên Liệu Vé Đồng Hành A 1
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 600
Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ 1

Sự Kiện 3: RÚT GÓI THẺ CAO

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Gói Thẻ Cao bất kỳ có Cơ Hội Nhận Ares S
Ares S+
Đồ Trang Trí A+
Quả Cầu 1 A
Quả Cầu 2 A

Sự Kiện 4: RÚT TRANG BỊ ƯU ĐÃI

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Trang Bị Ưu Đãi bất kỳ có Cơ Hội Nhận Vé Đồng Hành S
Mảnh Vé Đồng Hành 1 A
Mảnh Vé Đồng Hành 2 A

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG THU THẬP NGUYÊN LIỆU

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
1 Ares S & 2 Đồ Trang Trí A+ & 3 Quả Cầu 1 A & 5 Quả Cầu 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Ares S+ 1
2 Quả Cầu 1 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Kẹo Sao 50
3 Quả Cầu 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
2 Mảnh Vé Đồng Hành 1 A & 4 Mảnh Vé Đồng Hành 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Vé Đồng Hành S 1
1 Mảnh Vé Đồng Hành 1 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
[Sự Kiện] Vinh Quang S 1
2 Mảnh Vé Đồng Hành 2 A
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 6: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ GÓI THẺ NHÂN VẬT S~S+

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Gói Thẻ Nhân Vật S~S+ sẽ có Cơ Hội Nhận 1 Trong các Thẻ Nhân Vật Vĩnh Viễn sau:  Thiếu Lâm S+ hoặc S
Võ Tắc Thiên S+ hoặc S
Tôn Ngộ Không S+ hoặc S
Yêu Hồ S+ hoặc S
Jeanne S+ hoặc S

Sự Kiện 7: NHẬN THƯỞNG HOT TỪ RUBIK CHỌN NHÂN VẬT S+

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Nội dung: 
Điều Kiện Phần Thưởng
Mở Rubik Chọn Nhân Vật S+ sẽ được Chọn 1 Trong 5 Thẻ Nhân Vật S+ Vĩnh Viễn sau: Wang So S+
Thần Nông Demeter S+
Nữ Thần Muse S+
Phù Thủy Bí Ngô Rosekin S+
Alice Ánh Sáng S+

Sự Kiện 8: TÁI GHÉP TRANG BỊ S+ BẰNG [SỰ KIỆN] VINH QUANG S

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Lưu ý: Chỉ áp dụng khi Tái Ghép bằng [Sự Kiện] Vinh Quang S Trong Thời Gian Sự Kiện
 • Nội dung
Điều Kiện Phần Thưởng
Tái Ghép Trang Bị S+ bằng [Sự Kiện] Vinh Quang S có Cơ Hội nhận 1 trong các Kỹ Năng Phụ sau: Khi đặt chân đến Kỳ Quan của mình, có 30% tỉ lệ kéo đối thủ ở trước và sau Kỳ Quan 3 ô vào Kỳ Quan đó và thu 50% Phí tham quan
Tăng 20% Ngân Phiếu mỗi lần qua ô Xuất Phát
Tăng 20% Ngân Phiếu đầu trận
Khi đối thủ đến vị trí đang đứng, lấy đi 10% Ngân Phiếu
Nhận thêm 20% Ngân Phiếu khi vay
Nhận 30% Phí xây khi đến khu vực của mình
50% Nhận Thẻ May Mắn khi lần đầu tiên đến ô Cơ Hội

Sự Kiện 9: CƯỜNG HÓA TRANG BỊ A/A+ LÊN CẤP +7

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Lưu ý: Có thể nhận nhiều lần mỗi khi Cường Hóa Trang Bị A/A+ lên cấp +7
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Cường Hóa Trang Bị A lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A 1
Cường Hóa Trang Bị A+ lên cấp +7 Vật Liệu Sáng A+ 1

Sự Kiện 10: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 1 Nguyên Liệu Ares A~A+ 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 2 Vàng 30,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 3 Rút Trang Bị Ưu Đãi 1
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 4 Kim Cương 20
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 5 Nguyên Liệu Ares A~A+ 3
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 6 Bột Thần Bí 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 7 Rút Trang Bị Ưu Đãi 3
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 8 Vàng 50,000
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 9 Kẹo Sao 50
Thi đấu Bản Đồ bất kỳ lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 11: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Lưu ý: 
  • Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Kim Cương 30
Hoàn Thành Hàng Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Hoàn Thành Du Lịch Nguyên Liệu Ares A~A+ 5

Sự Kiện 12: THẮNG 1 TRẬN BẢN ĐỒ BẤT KỲ

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Lưu ý: Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng 1 trận tại Bản Đồ bất kỳ Kim Cương 20
Nguyên Liệu Ares A~A+ 1
Rút Trang Bị Ưu Đãi 1

Sự Kiện 13: ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 04/01 - 07/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 04/01 Gói Thẻ Cao (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 05/01 Kim Cương 100
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 06/01 Rút Trang Bị Ưu Đãi (+5) 1
Đăng Nhập vào game lúc 11:00 - 14:00  ngày 07/01 Kim Cương 100

Sự Kiện 14: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 03/01 - 10/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
03/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
04/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
04/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
05/01: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
05/01: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
06/01: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
06/01: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
07/01: Từ 12:00 đến 14:00 Hoạt Động Đào Vàng
07/01: Từ 20:00 đến 22:00 Hoạt Động Đào Vàng
08/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
08/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
09/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
09/01: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
10/01: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 15: MỞ THI ĐẤU CHẾ ĐỘ KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 03/01 - 16:00 10/01
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
03/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
04/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
04/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
05/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
05/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
06/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
06/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
07/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
07/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
08/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
08/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
09/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương
09/01: Từ 21:00 đến 22:00 Chế Độ Kim Cương
10/01: Từ 13:00 đến 14:00 Chế Độ Kim Cương

Sự Kiện 16: TĂNG SỨC MẠNH CHỈ SỐ THUỘC TÍNH XÚC XẮC TIA CHỚP

 • Thời gian:
  • 03/01
 • Lưu ý: 
  • Chỉ tăng sức mạnh chỉ số thuộc tính Trong Thời Gian Sự Kiện
 • Nội dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Cường Hóa Xúc Xắc Tia Chớp lên cấp 10 Các chỉ số thuộc tính của Xúc Xắc Tia Chớp sẽ thêm 5p (Riêng thuộc tính Tăng Lẻ/Chẵn tăng thêm 1)