1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Sự kiện tuần 02/11 – 16:00 08/11

Sự Kiện 1: CÁC GÓI KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Gói Sự Kiện:
Gói Kim Cương Phần Thưởng Số Lượng
Gói 20 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 20
Kim Cương tặng 20
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Vàng 100,000
Gói 50 Kim Cương (LẦN ĐẦU THƯỞNG THÊM)
Kim Cương 50
Kim Cương tặng 50
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 2
Gói 100 Kim Cương
Kim Cương 100
Kim Cương tặng 100
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 4
Gói 200 Kim Cương Kim Cương 200
Kim Cương tặng 200
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 6
Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút] 1
Gói 500 Kim Cương Kim Cương 500
Kim Cương tặng 500
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 10
Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút] 3
Gói 1000 Kim Cương Kim Cương 1000
Kim Cương tặng 1000
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 20
Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút] 6

Sự Kiện 2: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 50
Vàng 100,000
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Gói Ưu Đãi 2
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 200
Vàng 300,000
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 2
Gói Ưu Đãi 3
(Giới hạn mua 1 lần)
Kim Cương 300
Vàng 500,000
Nguyên Liệu Thẻ Rubik 3
Gói Ưu Đãi 4
(Giới hạn mua 1 lần)
Giới Hạn: 1000 Gói
Kim Cương 100
Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút] 1

Sự Kiện 3: HOẠT ĐỘNG RÚT ĐẶC BIỆT

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Rút Đặc Biệt 5 chìa khóa hoặc 10 Kim Cương có Cơ Hội Nhận Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút]
Thẻ Rubik Huyền Thoại

Sự Kiện 4: HOẠT ĐỘNG THU THẬP THẺ RUBIK HUYỀN THOẠI

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
6 Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút]
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Rubik Huyền Thoại [180 phút] (Có Cơ Hội nhận Alan Hacker S+) 1
3 Thẻ Rubik Huyền Thoại
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Rubik Huyền Thoại 1
2 Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút]
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu không biến mất sau khi đổi)
Kim Cương 50
1 Thẻ Rubik Huyền Thoại
(Đổi nhiều lần, Nguyên liệu biến mất sau khi đổi)
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1

Sự Kiện 5: HOẠT ĐỘNG GIẢI Rubik Huyền Thoại

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Nội Dung:
Điều Kiện Phần Thưởng
Giải Rubik Huyền Thoại [180 phút] có Cơ Hội nhận Alan Hacker S+ hoặc S
Yêu Hồ S+ hoặc S
Nữ Thần Muse S+ hoặc S
Alice Ánh Sáng S+ hoặc S
Phù Thủy Bí Ngô Rosekin S+ hoặc S
Võ Tắc Thiên S+ hoặc S
Nixe Nữ Tay Đua S+ hoặc S
Giải Rubik Huyền Thoại có Cơ Hội nhận Yêu hồ S+ hoặc S
Thiếu Lâm S+ hoặc S
Tôn Ngộ Không S+ hoặc S
1 Trong 8 Nhân Vật S+ hoặc S khác

Sự Kiện 6: THƯỞNG KIM CƯƠNG KHI SỞ HỮU ALAN HACKER S+

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Lưu ý:
  • Nhận 1 lần, Alan Hacker S+ không biến mất sau khi đổi
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Alan Hacker S+ Kim Cương 100

Sự Kiện 7: NHẬN X2 BỘT THẦN BÍ KHI GIẢI NHANH RUBIK

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Chi Tiết: Nhận x2 lượng Bột Thần Bí khi giải nhanh Rubik bằng Kim Cương

Sự Kiện 8: VÀO GAME MỖI NGÀY - NHẬN THƯỞNG HOT

 • Thời gian:
  • 01/11 - 09/11
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập vào game trong thời gian sự kiện Kim Cương 110
Vàng 110,000

Sự Kiện 9: THI ĐẤU 10 TRẬN TẠI BẢN ĐỒ BẤT KỲ MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày

Điều Kiện  Phần Thưởng Số Lượng
Thi đấu lần 1 Gói Thẻ Ưu Đãi (+1 1
Thi đấu lần 2 Kim Cương 30
Thi đấu lần 3 Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Thi đấu lần 4 Kim Cương 30
Thi đấu lần 5 Kẹo Sao 100
Thi đấu lần 6 Vàng 50,000
Thi đấu lần 7 Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Thi đấu lần 8 Kim Cương 50
Thi đấu lần 9 Kẹo Sao 100
Thi đấu lần 10 Kim Cương 50

Sự Kiện 10: HOÀN THÀNH CÁCH THẮNG

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
 • Lưu Ý: Không Tạo Mới trong thời gian sự kiện
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Hoàn Thành Bộ Ba Thẻ Rubik Huyền Thoại [180 phút] 1
Hoàn Thành Hàng Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Hoàn Thành Du Lịch Kim Cương 50

Sự Kiện 11: ĐIỂM DANH 7 NGÀY

 • Thời gian:
  • 03/11 - 23:59 10/11
 • Lưu Ý: Nếu bỏ lỡ điểm danh hằng ngày, sẽ mất cơ hội nhận phần thưởng cao nhất
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Điểm Danh ngày 1 Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Điểm Danh ngày 2 Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Điểm Danh ngày 3 Kim Cương 50
Điểm Danh ngày 4 Nguyên Liệu Thẻ Rubik 1
Điểm Danh ngày 5 Gói Thẻ Ưu Đãi (+5) 1
Điểm Danh ngày 6 Vàng 100,000
Điểm Danh ngày 7 Kim Cương 100

Sự Kiện 12: ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG - NHẬN KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 02/11 - 03/11
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đăng nhập vào game ngày 02/11, lúc 19:30 ~ 20:00 Kim Cương 100
Đăng nhập vào game ngày 03/11, lúc 19:30 ~ 20:00 Kim Cương 100

Sự Kiện 13: LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO VÀNG

 • Thời gian:
  • 02/11 - 08/11
 • Lưu ý: Tạo Mới mỗi ngày
Thời Gian Phần Thưởng
02/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
03/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
03/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
04/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
04/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
05/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
05/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
06/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
06/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
07/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng
07/11: Từ 20:00 đến 21:00 Hoạt Động Đào Vàng
08/11: Từ 12:00 đến 13:00 Hoạt Động Đào Vàng

Sự Kiện 14: LỊCH X2 VÀNG & X2 EXP SAU MỖI TRẬN ĐẤU

 • Thời gian:
  • 02/11 - 07/11
Thời Gian Phần Thưởng
02/11: Từ 18:30 đến 22:30 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu
03/11: Từ 18:30 đến 22:30 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu
04/11: Từ 18:30 đến 22:30 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu
05/11: Từ 18:30 đến 22:30 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu
06/11: Từ 18:30 đến 22:30 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu
07/11: Từ 18:30 đến 22:30 x2 Vàng & x2 EXP sau mỗi trận đấu

Sự Kiện 15: NHẬN 300% VÀNG KHI MUA VÀNG BẰNG KIM CƯƠNG

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Mua 10,000 Vàng bằng 10 Kim Cương Vàng 30,000
Mua 20,000 Vàng bằng 20 Kim Cương Vàng 60,000
Mua 50,000 Vàng bằng 50 Kim Cương Vàng 150,000
Mua 100,000 Vàng bằng 100 Kim Cương Vàng 300,000
Mua 300,000 Vàng bẳng 300 Kim Cương Vàng 900,000
Mua 500,000 Vàng bằng 500 Kim Cương Vàng 1,500,000

Sự Kiện 16: THẮNG TRẬN MỖI NGÀY

 • Thời gian:
  • 02/11 - 16:00 08/11

Lưu Ý: Tạo Mới mỗi ngày, mỗi ngày nhận tối đa 60 Kim Cương

Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Thắng Trận lần 1 Kim Cương 20
Thắng Trận lần 2 Kim Cương 20
Thắng Trận lần 3 Kim Cương 20

Sự Kiện 17: NHIỆM VỤ GIỚI HẠN

 • Thời gian:
  • 23/10 - 16:00 9/11
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ 1: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Vàng 10,000
Nhiệm Vụ 2: Chơi Bản Đồ Tay Thần 1 lần Kim Cương 100
Nhiệm Vụ 3: Tặng Cỏ Bốn Lá 5 lần Kẹo Sao 50
Nhiệm Vụ 4: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Gói Thẻ Ưu Đãi (+1) 1
Nhiệm Vụ 5: Chơi Bản Đồ Thế Giới 3 lần Rút Trang Bị Ưu Đãi (1) 1
Nhiệm Vụ 6: Chơi 3 trận tại Bản Đồ bất kỳ Vàng 20,000
Nhiệm Vụ 7: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 8: Mua Gói Thẻ Nhân Vật từ Cửa Hàng Bột Thần Bí 50
Nhiệm Vụ 9: Chơi Bản Đồ Tay Thần 3 lần Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Nhiệm Vụ 10: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Bột Thần Bí 50
Nhiệm Vụ 11: Mua Rút Trang Bị từ Cửa Hàng Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Nhiệm Vụ 12: Giải Rubik 1 lần Vàng 50,000
Nhiệm Vụ 13: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 1
Nhiệm Vụ 14: Chơi Bản Đồ Thế Giới 3 lần Kim Cương 50
Nhiệm Vụ 15: Đấu Đội 2 lần Bột Thần Bí 100
Nhiệm Vụ 16: Đăng nhập 1 lần mỗi ngày Vàng 100,000
Nhiệm Vụ 17: Hoàn Thành Du Lịch 1 lần Rubik Kim Cương [2 Phần Thưởng] 1
Nhiệm Vụ 18: Hoàn Thành Hàng 2 lần Rubik Theo Bậc 1
Nhiệm Vụ 19: Đăng nhập vào game 1 lần mỗi ngày Rút Trang Bị Ưu Đãi (+3) 1
Nhiệm Vụ 20: Thắng 10 trận Gói Thẻ S+ 1

Sự Kiện 18: VÒNG QUAY MAY MẮN

 • Thời gian:
  • 26/10 - 23/11
 • Ghi chú:
  • Chỉ Nhấn Quay 1 lần từng lượt để nhận đúng phần thưởng
  • Nhận Lượt Quay khi: Đăng nhập vào game mỗi ngày & Thi đấu 1 trận mỗi ngày
  • Tối đa 2 Lượt Quay mỗi ngày
Điều Kiện Phần Thưởng
Quay Vòng Quay May Mắn có Cơ Hội Nhận
(Vào Thư của game để nhận)
30,000 Vàng
10 Kim Cương
Gói Thẻ Ưu Đãi (+1)
Rút Trang Bị Ưu Đãi
Số 7 May Mắn B
Nho B
Anh Đào B
Dưa Hấu B

Sự Kiện 19: HOẠT ĐỘNG THU THẬP TỪ VÒNG QUAY MAY MẮN

 • Thời gian:
  • 26/10 - 23/11
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
3 Số 7 May Mắn B
(Đổi 1 lần, Nguyên Liệu biến mất sau khi đổi)
Kim Cương 777
2 Nho B
(Đổi 1 lần, Nguyên Liệu không biến mất sau khi đổi)
Kim Cương 50
3 Nho B
(Đổi 1 lần, Nguyên Liệu không biến mất sau khi đổi)
Gói 1 trong 9 Thẻ Nhân Vật S+ 1
3 Anh Đào B
(Đổi nhiều lần, Nguyên Liệu biến mất sau khi đối)
Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
3 Dưu Hấu B
(Đổi nhiều lần, Nguyên Liệu biến mất sau khi đối)
Kẹo Sao 3,000