1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

HƯỚNG DẪN CHƠI 360mobi CỜ TỶ PHÚ - Hướng Dẫn Mời Bạn Vào Phòng Thi Đấu


 • Sau đây, xin hướng dẫn các Tỷ Phú cách Mời bạn vào Phòng Thi Đấu.
 • Bước 1: Tại giao diện chính của game, chọn Thi Đấu

 • Bước 2: Chọn cấp độ Tỷ Phú muốn thi đấu (Bình Dân 2M, Thương Gia 5M, Đại Gia 10M).

 • Bước 3: Chọn Bản Đồ Tỷ Phú muốn thi đấu, sau đó chọn Tạo Phòng.

 • Bước 4: Sau khi chọn Tạo Phòng, Tỷ Phú có thể Đấu Đơn hoặc Đấu Đội với bạn bè mình.

1. Đấu Đơn

 • Với chế độ Đấu Đơn, Tỷ Phú có thể 1 đấu 1, 1 đấu 2, 1 đấu 3 và 1 đấu 4 với đối thủ là bạn bè của mình.
 • Tại giao diện Phòng Chờ, Tỷ Phú chọn thanh “Chạm để mở khóa” để mở thêm số lượng người chơi vào thi đấu và chọn nút Mời để mời bạn.
 • Tỷ Phú có thể mời bạn game, bạn Facebook, bạn Zalo, bạn Gia Tộc và bạn đang dùng Bluetooth xung quanh.

2. Đấu Đội

 • Với chế độ Đấu Đội, Tỷ Phú sẽ đấu với hình thức 2 đấu 2, nên cần có 4 người chơi (tính cả Tỷ Phú) trong giao diện Phòng Chờ nhé.
 • Tỷ Phú chọn nút Mời để mời người bạn đầu tiên vào đội của mình, và mời 2 người bạn còn lại làm đội đối thủ.
 • Như chế độ Đấu Đơn, Tỷ Phú có thể mời bạn game, bạn Facebook, bạn Zalo, bạn Gia Tộc và bạn đang dùng Bluetooth xung quanh.

 • Đặc biệt, Tỷ Phú có thể Đấu Đội với 2 người chơi khác không phải bạn mình bằng cách: Sau khi mời người người bạn đầu tiên vào đội của mình, Tỷ Phú chọn nút “CHUYỂN SANG GHÉP NGẪU NHIÊN” để thi đấu với 2 người chơi khác.