1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

GÓI ƯU ĐÃI MỚI - CỬA HÀNG KẸO SAO MỚI (31/01 - 16:00 07/02)

Sự Kiện 1: CÁC GÓI SỰ KIỆN

 • Thời gian:
  • 31/01 - 16:00 07/02
Gói Ưu Đãi Phần Thưởng Số Lượng
Gói Ưu Đãi 6
(Giới hạn mua 1 lần)
Leonard S+ 1
Lõi Từ Siêu Cấp S 1
Kim Cương 300
Gói Ưu Đãi 1 Kim Cương 50
Vàng 200,000
Gói Thẻ Nguyên Liệu A~S 20
Gói Ưu Đãi 2 Vàng 300,000
Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 2
Gói Ưu Đãi 3 Vàng 600,000
Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 5
Gói Ưu Đãi 4 Kim Cương 800
Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 8
Gói Khuyến Mãi 1
(Giới hạn mua 1 lần)
Kẹo Sao 250
Gói Khuyến Mãi 2 Vàng 30,000
Kẹo Sao 500

Sự Kiện 2: NHẬN VẬT PHẨM HOT TỪ CỪA HÀNG KẸO SAO

 • Thời gian:
  • 31/01 - 16:00 07/02
Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
10,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Leonard S+ 1
4,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Leonard S 1
8,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Lõi Từ Siêu Cấp S 1
800 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) [Giới Hạn] Rút Trang Bị (cơ hội nhận Lõi Từ Siêu Cấp S) 1
500 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Rương Đá Quý -Thấp 1
1,000 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Rương Đá Qúy-Trung~Cao 1
1,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Thẻ Đục Lỗ Đá Quý S+ 1
500 Kẹo Sao (1 ngày 3 lần mua) Vàng 50,000
1,000 Kẹo Sao (7 ngày 1 lần mua) Rubik Kim Cương Đặc Biệt 1
600 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Bột Thần Bí 50
1,000 Kẹo Sao (1 ngày 1 lần mua) Vé Giải Vô Địch 1
4,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 5
1,000 Kẹo Sao (Không Giới Hạn lần mua) Nguyên Liệu Nhân Vật Tân Xuân 1

Sự Kiện 3: CƯỜNG HÓA NHÂN VẬT MỚI - NHẬN KỸ NĂNG HOT

 • Thời gian:
  • 31/01 - 16:00 07/02
 • Lưu ý:
  • Kỹ Năng Sự Kiện chỉ có hiệu lực trong 7 ngày tính tứ lúc cường hóa Leonard S+ lên level 30
  • Xem Cách Nhận Leonard S+ trong Sự Kiện 1 & 2
Điều Kiện Phần Thưởng
Từ 31/01 - 16:00 07/02, Cường Hóa Leonard S+ lên level 30 Nhận thêm 1 Kỹ Năng Sự Kiện cho Leonard S+: Khi xây Kỳ Quan, có 70% nhân đôi Phí tham quan