Sự Kiện Mừng Chính Thức Ra Mắt

HOẠT ĐỘNG THU THẬP

Thu Thập Thẻ Nhân Vật

 • Thời gian:
  • Từ 14:00 ngày 28/08/2018 đến 14:00 ngày 26/09/2018.
 • Hình Thức nhận thưởng:
  • Thu thập đủ loại thẻ nhân vật sẽ nhận thưởng.
  • Thu thập Seul Ki Áo Dài S+ & Dennis Áo Dài S+: nhận 1 Vương Miện Vàng S.
  • Thu thập Ariane Nghỉ Mát S+ & Phi Công Mariano S+ & Thợ Ảnh Edward S+: nhận 1 Trang Bị Du Lịch S.
  • Thu thập Nixie Nữ Tay Đua S+: nhận 1 Rút Trang Bị Siêu Đẳng S.
- Lưu Ý: Tạo mới nhận thưởng 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện (Thẻ Nhân Vật thu thập không biến mất khi đổi thưởng thành công).

Thu Thập Trang Bị

 • Thời gian:
  • Từ 14:00 ngày 28/08/2018 đến 14:00 ngày 26/09/2018.
 • Hình Thức nhận thưởng:
  • Thu thập đủ trang bị sẽ nhận thưởng.
- Lưu Ý: Tạo mới nhận thưởng 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện (Trang bị thu thập không biến mất khi đổi thưởng thành công).