Sự Kiện Mừng Chính Thức Ra Mắt

HOẠT ĐỘNG RÚT THƯỞNG

Cách Sở Hữu Thẻ Nhân Vật S+

  • Thời gian:
    • 14:00 ngày 28/08/2018 - 14:00 ngày 26/09/2018.
  • Mở Gói Thẻ Ưu Đãi có cơ hội nhận Seul Ki Áo Dài S+ và Nixie Nữ Tay Đua S+.

Cách Sở Hữu Trang Bị S

  • Thời gian:
    • 14:00 ngày 28/08/2018 - 14:00 ngày 26/09/2018.
  • Rút Trang Bị Ưu Đãi và Bạch Kim có cơ hội nhận các Trang Bị S.