Sự Kiện Mừng Chính Thức Ra Mắt

GÓI SỰ KIỆN

Gói Mừng Ra Mắt Ưu Đãi Gấp 1000%

 • Thời gian:
  • 14:00 ngày 28/08/2018 - 14:00 ngày 05/09/2018.
 • Các Gói sự kiện:
  • Gói Ưu Đãi 300:
   • 400 Kim Cương.
   • 200.000 Vàng.
   • Gói Thẻ Ưu Đãi (+10) x1.
  • Gía bán: 200.000 VNĐ.
  • Gói Ưu Đãi 1200:
   • 1.500 Kim Cương.
   • 600.000 Vàng.
   • Gói Thẻ Ưu Đãi (+10) x2.
  • Gía bán: 500.000 VNĐ.
  • Gói Ưu Đãi 3000:
   • 4000 Kim Cương.
   • 1.500.000 Vàng.
   • Gói Thẻ Ưu Đãi (+10) x4.
   • Gói Thẻ Nhân Vật S+ x1.
  • Gía Bán: 1.000.000 VNĐ.
- Lưu ý: Mỗi Gói được mua 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.

Vì Sao Nên Mua Vé Kim Cương 30 Ngày?

 • Thời gian:
  • Từ 28/08/2018.
 • Ưu đãi Vé Kim Cương 30 Ngày:
  • Mỗi ngày nhận 15 Kim Cương.
  • Ngẫu nhiên nhận 1 trong 3 vật phẩm:
   • 2000 Vàng.
   • Gói Thẻ Ưu Đãi (+1).
   • Rubik Vàng.
 • Gía bán: 179.000 VNĐ.
 Lưu ý: Được mua lại khi hết thời hạn của Vé đang có.