Sự Kiện Mừng Chính Thức Ra Mắt

CỬA HÀNG KẸO SAO

Cửa Hàng Kẹo Sao

  • Thời gian:
    • Từ 28/09/2018.
  • Dùng 3000 Kẹo sao đổi Thẻ Nhân Vật Dennis Áo Dài S.
  • Dùng 10.000 Kẹo sao đổi Thẻ Nhân Vật Dennis Áo Dài S+.
  • Đổi Thẻ Nhân Vật ở Cửa Hàng Kẹo Sao.