1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Kẹo Sao

- XIN CHÀO !
 • Chào mừng các Tỷ Phú đến với Kẹo Sao của 360mobi Cờ Tỷ Phú.
 • Kẹo Sao là gì?
  • Đây là một vật phẩm có từ Thi Đấu, Nhiệm Vụ và việc mua các gói Khuyến Mãi trong Cửa Hàng.
  • Kẹo Sao có thể được dùng để đổi Thẻ Nhân Vật và Trang Bị hot!

[Giới Thiệu Kẹo Sao]

  • Ở giao diện Cửa Hàng, chọn tab "KẸO SAO" để vào cửa hàng Kẹo Sao.

 • Có thể dùng Kẹo Sao để đổi Thẻ Nhân Vật và Trang Bị hot!

[Tích Lũy Kẹo Sao]

 • Có thể tích lũy tối đa 10,000 Kẹo Sao nhận miễn phí (Đấu Hạng, Nhiệm Vụ,…)
 • Có thể tích lũy tối đa 30,000 Kẹo Sao nhận được từ việc mua các gói Khuyến Mãi trong Cửa Hàng.