1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Hướng Dẫn Trang Bị

- XIN CHÀO !
 • Sau đây là các tính năng liên quan đến Trang Bị.
 • Rút Thưởng Trang Bị.
 • Cường Hóa Trang Bị.
 • Ghép Trang Bị.

 • Bấm vào biểu tượng “Trang Bị” để vào giao diện tính năng Trang Bị.

[Rút Thưởng Trang Bị]

 • Ở giao diện “TRANG BỊ” (1), chọn “RÚT TRANG BỊ” (2) để tham gia Rút Thưởng Trang Bị.
 • Gồm Có:
  • Rút Thường: dùng 10,000 Vàng để rút thưởng (nhận ngẫu nhiên 1 Trang Bị có phẩm chất từ C ~ A).
  • Rút Ưu Đãi: dùng 25 Kim Cương để rút thưởng (nhận ngẫu nhiên 1 Trang Bị có phẩm chất từ B ~ S).
  • Rút Ưu Đãi 5 lần: dùng 100 Kim Cương để rút thưởng (nhận ngẫu nhiên 5 Trang Bị có phẩm chất từ B ~ S).
CHÚ Ý: Tham gia "Rút Thưởng" sẽ nhận được "Điểm Quà và Điểm Tích Lũy".

[Cường Hóa Trang Bị]

 • Bước 1. Chọn tab “CƯỜNG HÓA”.
 • Bước 2. Chọn Trang Bị muốn Cường Hóa.
 • Bước 3. Chọn Trang Bị làm nguyên liệu Cường Hóa. (Trang Bị nguyên liệu có cùng phẩm chất hoặc có phẩm chất cao hơn Trang Bị muốn cường hóa thì tỷ lệ thành công là 100%).
CHÚ Ý:
 • Dùng Vàng và Trang Bị làm nguyên liệu để thực hiện Cường Hóa Trang Bị. Trang Bị nguyên liệu sẽ bị mất dù có cường hóa thành công hay thất bại.
 • Mỗi Trang Bị có thể Cường Hóa tối đa đến +7.
 • Để cường hóa Trang bị từ +5 lên +7, Tỷ Phú cần phải có hai Trang Bị có cùng phẩm chất với Trang Bị muốn cường hóa (Hình mình họa bên dưới).

[Ghép Trang Bị]

 • Bước 1: Chọn tab GHÉP; để vào giao diện Ghép Trang Bị.
 • Bước 2: Chọn hai Trang Bị muốn Ghép.
CHÚ Ý:
 • 1. Chỉ có thể Ghép hai Trang Bị cùng phẩm chất và đã được Cường Hóa đến cấp tối đa. (Trong hình minh họa, cả hai Trang Bị đều cùng phẩm chất B và đã được Cường Hóa tối đa +7).
 • 2. Dùng Vàng để Ghép hai Trang Bị. Sau khi Ghép thành công sẽ tạo ra 1 Trang Bị mới ngẫu nhiên và có phẩm chất cao hơn (Hình minh họa bên dưới).Giấy phép phê duyệt nội dung số: 287/QĐ-BTTTT cấp ngày 05/03/2018 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.