1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Hướng Dẫn Chơi 360mobi Cờ Ty Phú - Hướng Dẫn Cường Hóa Và Ghép Thẻ Nhân Vật

SỬ DỤNG/CƯỜNG HÓA/GHÉP - THẺ NHÂN VẬT

- XIN CHÀO !
  • Sau đây là các tính năng liên quan đến Thẻ Nhân Vật:
  • 1. Thông tin Thẻ Nhân Vật.
  • 2. Sử dụng Thẻ Nhân Vật.
  • 3. Cường hóa Thẻ Nhân Vật.
  • 4. Ghép Thẻ Nhân Vật.
 • Bấm vào biểu tượng “THẺ NHÂN VẬT” để vào giao diện tính năng Thẻ Nhân Vật.

[Thông Tin Thẻ Nhân Vật]

  • Trong tab THẺ NHÂN VẬT chọn các Thẻ Nhân Vật ở phía bên phải để xem thông tin Thẻ Nhân Vật.
  • Chọn biểu tượng “Kính Lúp” để xem ảnh Thẻ Nhân Vật

[Dùng Thẻ Nhân Vật]

  • Trong tab “THẺ NHÂN VẬT”, chọn các Thẻ Nhân Vật ở phía bên phải và bấm “Dùng” để sử dụng Thẻ Nhân Vật

[Cường Hóa Thẻ Nhân Vật]


 • Bước 1: Chọn tab “CƯỜNG HÓA” để vào giao diện Cường Hóa Thẻ Nhân Vật.
 • Bước 2: Chọn Thẻ Nhân Vật muốn Cường Hóa.
 • Bước 3: Chọn các Thẻ Nhân Vật làm nguyên liệu Cường Hóa.
CHÚ Ý:
 • 1. Dùng Vàng và Thẻ Nhân Vật nguyên liệu để Cường Hóa. Khi Cường Hóa thành công, Thẻ Nhân Vật nguyên liệu sẽ biến mất.
 • 2. Thẻ Nhân Vật có phẩm chất càng cao thì Cấp Thẻ tối đa sẽ càng cao:
 • Thẻ Nhân Vật phẩm chất S+ có thể Cường Hóa đến cấp 30.
 • Thẻ Nhân Vật phẩm chất S có thể Cường Hóa đến cấp 25.
 • Thẻ Nhân Vật phẩm chất A+ có thể Cường Hóa đến cấp 25.
 • Thẻ Nhân Vật phẩm chất A có thể Cường Hóa đến cấp 20.
 • Thẻ Nhân Vật phẩm chất B có thể Cường Hóa đến cấp 10.
 • Thẻ Nhân Vật phẩm chất C có thể Cường Hóa đến cấp 5.

[Ghép Thẻ Nhân Vật]


 • Bước 1: Chọn tab “GHÉP” để vào giao diện Ghép Thẻ Nhân Vật.
 • Bước 2: Chọn hai Thẻ Nhân Vật muốn Ghép.
CHÚ Ý:
 • 1. Chỉ có thể Ghép hai Thẻ Nhân Vật cùng phẩm chất và đã được Cường Hóa đến cấp tối đa. (Trong hình minh họa, cả hai Thẻ Nhân Vật đều cùng phẩm chất B và đã được Cường Hóa tối đa cấp 10).
 • 2. Dùng Vàng để Ghép hai Thẻ Nhân Vật. Sau khi Ghép thành công sẽ tạo ra 1 Thẻ Nhân Vật mới ngẫu nhiên và có phẩm chất cao hơn (Hình minh họa bên dưới).