1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

HƯỚNG DẪN CHƠI 360MOBI CỜ TỶ PHÚ – HƯỚNG DẪN CƯỜNG HÓA VÀ GHÉP TRANG BỊ

- XIN CHÀO !
 • Sau đây xin hướng dẫn các Tỷ Phú cách Cường Hóa và Ghép Trang Bị trong 360mobi Cờ Tỷ Phú.

[Cường Hóa Trang Bị]

 • Bước 1. Chọn tab “CƯỜNG HÓA”.
 • Bước 2. Chọn Trang Bị muốn Cường Hóa.
 • Bước 3. Chọn Trang Bị làm nguyên liệu Cường Hóa. (Trang Bị nguyên liệu có cùng phẩm chất hoặc có phẩm chất cao hơn Trang Bị muốn cường hóa thì tỷ lệ thành công là 100%).
CHÚ Ý:
 • Dùng Vàng và Trang Bị làm nguyên liệu để thực hiện Cường Hóa Trang Bị. Trang Bị nguyên liệu sẽ bị mất dù có cường hóa thành công hay thất bại.
 • Mỗi Trang Bị có thể Cường Hóa tối đa đến +7.
 • Để cường hóa Trang bị từ +5 lên +7, Tỷ Phú cần phải có hai Trang Bị có cùng phẩm chất với Trang Bị muốn cường hóa (Hình mình họa bên dưới).

[Ghép Trang Bị]

 • Bước 1: Chọn tab GHÉP; để vào giao diện Ghép Trang Bị.
 • Bước 2: Chọn hai Trang Bị muốn Ghép.
CHÚ Ý:
 • 1. Chỉ có thể Ghép hai Trang Bị cùng phẩm chất và đã được Cường Hóa đến cấp tối đa. (Trong hình minh họa, cả hai Trang Bị đều cùng phẩm chất B và đã được Cường Hóa tối đa +7).
 • 2. Dùng Vàng để Ghép hai Trang Bị. Sau khi Ghép thành công sẽ tạo ra 1 Trang Bị mới ngẫu nhiên và có phẩm chất cao hơn (Hình minh họa bên dưới).
 • 3. Hiện tại, Trang Bị phẩm chất C và S không thể ghép để tạo Trang Bị phẩm chất cao hơn.


Giấy phép phê duyệt nội dung số: 287/QĐ-BTTTT cấp ngày 05/03/2018 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.