1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Hướng Dẫn Bluetooth

- XIN CHÀO!
  • Chào mừng các Tỷ Phú đến với tính năng "Bluetooth" trong 360mobi Cờ Tỷ Phú.

[Bluetooth]

  • Tính năng Bluetooth là gì?
  • Đây là tính năng giúp mời bạn cùng chơi game thông qua Bluetooth.
  • Giúp chơi cùng các bạn ở xung quanh mà không cần phải kết bạn.

1. Người Chơi Thứ Nhất:

  • Bấm vào biểu tượng “Bluetooth” ở giao diện chọn Chế độ thi đấu mở hoạt động tính năng Bluetooth cho các người chơi khác xung quanh có thể tìm kiếm

2.Các Người Chơi Còn Lại:

  • - Tạo phòng, chọn “Mời” => “Bluetooth” và bấm “Tìm xung quanh” để tìm kiếm người chơi thứ nhất:
  • - Quá đơn giản để có thể mời bạn chơi chung phải không các Tỷ Phú.