1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Điểm Qùa

- XIN CHÀO !
 • Hãy tìm hiểu về Điểm qùa trong 360mobi Cờ Tỷ Phú nhé!!!

  • Điểm Qùa.
  • Điểm qùa nhận được từ:
   • Điểm Danh mỗi ngày.
   • Mời bạn chưa chơi 360mobi Cờ Tỷ Phú.
   • Chia sẻ hạng cho bạn bè.
   • Tặng Cỏ Bốn Lá/ Cỏ Bốn Lá Vàng.
   • Cổ Vũ bạn bè.
   • Rút Trang Bị
   • Cường Hóa Trang Bị thất bại (Ngẫu nhiên).

 • Có thể dùng Điểm qùa tích lũy được để tham gia Rút Thưởng Đặc Biệt.
 • 20 Điểm qùa sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Vàng.