1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Cường Hóa/Mua/Bán - Xúc Xắc

- XIN CHÀO!
  • Sau đây là các tính năng liên quan đến Xúc Xắc:
  • 1. Cường Hóa Xúc Xắc
  • 2. Bán Xúc Xắc

[Xúc Xắc]

  • Mỗi loại Xúc Xắc sẽ có các thuộc tính riêng biệt khác nhau.
  • Các thuộc tính này sẽ tăng khi Cường Hóa Xúc Xắc.

[Cường Hóa Xúc Xắc]

  • Bước 1: Chọn Xúc Xắc đang dùng
  • Bước 2: Bấm “CƯỜNG HÓA” để Cường Hóa Xúc Xắc
CHÚ Ý:
  • 1. Dùng Vàng để Cường Hóa Xúc Xắc.
  • 2. Cường Hóa đến cấp 5 và 10, Xúc Xắc sẽ thay đổi hiệu ứng.

[Bán Xúc Xắc]

  • Bấm vào “BÁN” để Bán Xúc Xắc đang sở hữu