1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Các Loại Xúc Xắc

- XIN CHÀO!
    • Chào mừng các Tỷ Phú đã đến tính năng Xúc Xắc.

  • Bấm vào biểu tượng “XÚC XẮC” để vào giao diện tính năng Xúc Xắc

[Các Loại Xúc Xắc]

  • 1. Các Tỷ Phú có thể dùng Vàng để mua Xúc Xắc khi đạt đủ Level yêu cầu.
  • 2. Ngoài ra, có thể dùng Kim Cương để mua nếu chưa đạt đủ Level.
  • 3. Các Xúc Xắc “MỚI” sẽ hiển thị ở phía trên.