1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

360mobi Cờ Tỷ Phú
Nhà phát hành VNG

Point

“Point là một loại đơn vị ảo củaTrò Chơi, được sử dụng chỉ để quy đổi thành các đơn vị ảo, vật phẩm ảo khác trong Trò Chơi và tồn tại cùng với Tài Khoản Trò Chơi của Bạn.

Tương tự như các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng khác trong Trò Chơi, Point không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò Chơi và/hoặc chuyển cho tài khoản Trò Chơi khác.”

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 287/QĐ-BTTTT cấp ngày 05/03/2018 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.